Pregnancy risks from cat litter เตือนภัยห้ามหญิงตั้งครรภ์เก็บขี้แมวเสี่ยงติดเชื้อ

in #steemfitnesslast month
สำหรับคนที่กำลังจะเป็นแม่หรือกำลังตั้งครรภ์ ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่มีสภาพของฮอร์โมนแปรปรวน ต้องการสารอาหารหรือการดูแลร่างกายอย่างดีที่สุด มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคต่างๆ ได้โดยง่าย เพราะสุขภาพของคุณแม่สำคัญและส่งผลต่อสุขภาพของลูกน้อยเป็นอย่างมาก หากคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ได้รับเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง ลูกในครรภ์อาจจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคชนิดนั้นด้วยเช่นกัน

Source: Photo via Sepicat


คุณแม่ท่านใดที่กำลังตั้งครรภ์และภายในบริเวณบ้านมีสัตว์เลี้ยง อาจจะต้องมีความระมัดระวังอย่างเป็นพิเศษ โดยเฉพาะบ้านไหนที่คุณแม่ตั้งครรภ์มีการเลี้ยงแมว เพราะมีโรคหนึ่งที่มากับอุจจาระของแมวคือโรคทอกโซพลาสโมซิส เพราะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อาจจะมีความเสี่ยงจากติดโรคนี้จากการที่เก็บ ทำความสะอาด หรือสัมผัสใกล้ชิดกับอุจจาระของแมว โรคทอกโซพลาสโมซิส คือโรคที่มาจากสาเหตุจากการติเชื้อของโปโตซัว Toxoplasma gondii ที่มีวงจรชีวิตซับซ้อนและพบได้ในทั่วโลก พบเชื้อโรคชนิดนี้ได้ในแมวที่เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญของวงจรชีวิตของเชื้อชนิดนี้ นอกจากนี้ยังอาจพบการติดเชื้อได้บ่อยใน แกะ แพะ สุกร และในสุนัขอีกด้วย


โรคทอกโซพลาสโมซิสติดต่อกันได้จากการสัมผัส ใหล้ชิดกับมูลของสัตว์ที่มีเชื้อโรคนี้อยู่ กลุ่มเสี่ยงของการติดเชื้อโรคนี้ได้แก่กลุ่มผู้มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยเอดส์ รวมไปถึง เด็ก และสตรีมีครรภ์ ถ้าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ติดเชื้อโรคนี้จะสามารถถ่ายทอดเชื้อโรคจากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้ และสามารถแพร่เชื้อติดกันได้จากการกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อนี้จากผักสดหรือเนื้อที่ปรุงไม่สุก อาการของโรคอาจจะไม่รุนแรงคล้ายไข้หวัด มีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ เจ็บคอ อาจจะแสดงอาการรุนแรงหากเชื้อโปโตซัวทำลายกล้ามเนื้อ ระบบประสาท หัวใจ ปอดหรือตา ผลกระทบต่อเด็กในครรภ์หากได้รับเชื้อโรคทอกโซพลาสโมซิสจากมารดาคือ คุณแม่แท้งระหว่างคลอด เด็กตัวเล็กกว่าปกติ เด็กหัวโตผิดปกติ เด็กมีความผิดปกติทางการมองเห็นและได้ยิน


สำหรับวิธีป้องกันไม่ให้คุณแม่ตั้งครรภ์ติดเชื้อโรคทอกโซพลาสโมซิส คือถ้าหากเลี้ยงแมวควรมีความระมัดระวังในการอยู่ใกล้ชิดแมว ต้องเปลี่ยนให้คนอื่นดูแลแมว เก็บอุจจาระแมว ทำความสะอาดที่อยู่ของแมวในขณะที่ตนเองตั้งครรภ์ สำหรับคนที่มาดูแลแมวแทน ก็ต้องมีความระมัดระวังเรื่องความสะอาดและใส่ถุงมือทุกครั้งที่มีการทำความสะอาดที่อยู่และเก็บอุจจาระของแมว

Steem: www.steemit.com/@andyjim


Sort:  

Cat litter and cat poo can contain a parasite that causes toxoplasmosis infection. Although it's very rare, if you get toxoplasmosis for the first time when you're pregnant or a few months before you get pregnant, the infection can: pass to and harm your unborn baby. cause miscarriage or stillbirth.Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12828.37
ETH 398.48
USDT 1.00
SBD 0.99