FredoTools SketchUp plugin - A must have Sketchup plugin

in #steemhunt2 years ago

FredoTools SketchUp plugin

A must have Sketchup plugin


Screenshots

FredoTools_Quick_Launcher.png


Hunter's comment

FredoTools is the best plugin for Sketchup with lots of functions inside.
I'm a civil engineer with specialization on energy management. Heat losses of the building etc. is my daily bread. With this plugin it is a piece of cake to count heat losses. Just model the building, with windows doors etc use the plugin called "Report on areas". And you almost get it done.
Other very useful function is:

  • Edge inspector
  • Divide edges
  • Remove lonely vertices


Link

https://sketchucation.com/plugin/907-fredotoolsSteemhunt.com

This is posted on Steemhunt - A place where you can dig products and earn STEEM.
View on Steemhunt.com

Sort:  


Awesome hunt ! Your hunt is now verified.

Join us on Steemhunt's discord
https://discord.gg/3BG4r4q

We welcome your participation in our vibrant community

checkout @steemhunt for latest updates


Škoda, že netuším o co jde. Hlavní podmínka použití tagu #cesky, je čeština nebo slovenština. Ne všichni vládneme angličtinou. Dvojjazyčnost nevadí ;-)

On je trochu problém, že je to přes steemhunt. Nechtěl mít nějaký problém s tím, že by tam dával i češtinu.
Jestli děláš něco ve Sketchupu, tak tohle si do něj určitě stáhni...

Netuším o co jde. A ta čeština se tam dá dodat editací zde na steemit.
Třeba jako vysvětlující komentář ;-)

Tak ve Steemhunt prostě nedávejte tag #cesky, když tam není prostor pro češtinu ;)

myslím, že to bývalo tak, že tag #cesky bylo spíš označení, že to psal Čech, a mohli by to, i když je to v angličtině, Češi taky podpořit... No tak příště už budu vědět...

K tomu byl/je víceméně mrtvý tag #czsk. #cesky je od počátku pro texty, které jsou v češtině nebo slovenštině bez ohledu na to, jaké je autor národnosti. Občas sem proto píší i cizinci. Dvojjazyčné články jsou v pohodě, ale jenom angličtina už ne, proto tenhle tag nepoužívají třeba @phortun nebo @matkodurko.

OK, beru na vědomí.

Congratulations @besheda! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 50 comments. Your next target is to reach 100 comments.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.028
BTC 37712.48
ETH 1220.14
USDT 1.00
SBD 3.17