Barbara Kwarc The best moments part 1

in #steemit3 years ago (edited)

Barbara kwarc the best moments please for watching like and subscrie and follow please:

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Risentwor from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

nie uważasz, że napisanie posta po angielsku i potem wstawienie filmu, który jest całkowicie po polsku jest trochę bez sensu?

Ważne żeby przykuło uwagę wszystkich i upvoty zaczęły lecieć

Ja np. upvota nie dam bo myślałem, że będzie po angielsku a tu film po polsku. i pewnie większość ludzi postąpi podobnie. (co zresztą widać po ilości upvotów)

ojej ale tragedia za mam innych z zagranicy ludzi którzy bez względu co wrzucę dadzą upvota więc pal wrotki kolego z polski.

Czyli lecisz na tym, że dostajesz upvoty za nic a nie za to co wrzucasz. Fajnie. Baw się dalej, kolegą Twoim nigdy nie byłem i nie będę bo z ludźmi o tak niskim IQ się nie zadaje. A wysokiego mieć nie możesz skoro po zadaniu prostego pytania i w sumie porady zaczynasz mnie wyzywać. No i Polski jako kraj należało by napisać z dużej.

Ojej kolegą nazwałem cię ironicznie. Skoro taki magical bystrzak mogą kilkadziesiąt tysięcy zarobić za nic w sumie to czemu ja miałbym nie skorzystać. Teraz na poważnie nie musiałeś pisać tego komentarza btw mogłeś sam zrobić filmik po angielsku i ale że jesteś takim polaszkiem który zamiast bezinteresownie wspierać innych polaków by ten serwis był fajny i biznesowo korzystny to jest jak jest. Będę robił posty takie jakie będę chciał.

Co ona w ogóle teraz robi?

Próbuje coś nagrywać ale to już nie ta sama Baśka co wtedy