Sort:  

Anchalık dele jakshy emes eken :) @aknur myndan da jakshy jazalasın :)

albette synynyzdi tuura kabil alganga araket kilam. Buyrusa kiyinkilerin jakshiraak jasaganga araket jasaym

rahmat choon @steemit-kg sizden da jani posttordu chydamsizdik mn kutup jatabiz

Jany posttordu bolushup jatam, koldoo kutom.

Coin Marketplace

STEEM 0.37
TRX 0.07
JST 0.049
BTC 40960.37
ETH 3020.96
USDT 1.00
SBD 4.56