Update: v0.04 - Login is finally fixed! - Steemitlabs.com [ENG/PL]

in #steemitlabs3 years ago (edited)

0.04.png

Login is finally fixed!

separator.png

Change Log

v0.04

 • Front End
  • Fixed login issue (didn't worked for some users)
  • Fixed Settings page
  • Changed footer informations and added url's to steem.chat and steamprojects.com
  • Added Image Gallery
 • Back End
  • Fixed small bugs
 • Image Gallery
  • Added some images with steemitlabs and dlive (you can use them on your stream or thumbnail)

separator.png

Lista zmian

v0.04

 • Front End
  • Naprawiono problemy z logowaniem (nie działało dla niektórych użytkowników)
  • Naprawiono błąd na strone Ustawień
  • Zmieniono informacje w stopce oraz dodano odnośniki do steem.chat oraz steamprojects.com
  • Dodano Galerie Obrazów
 • Back End
  • Naprawiono kilka błędów
 • Image Gallery
  • Dodano kilka obrazów z steemitlabs oraz dlive (możesz ich używać na swoim live lub miniaturce)
Sort:  

Początkowo byłem dosyć sceptycznie nastawiony, że to wszystko nie wypali. Wczoraj na Steem Projects jak wyświetliło to aż byłem pod wrażeniem postępów. Dobra robota, będę korzystać!

Cały czas do przodu :) Wkrótce nowa większe aktualizacja.

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 48399.82
ETH 4031.58
BNB 562.57
SBD 5.94