Vk

in #steemix3 years ago


Gruplar için VC için yeni tasarım boyutları?
-Herkes için iyi bir zaman, kasedin içinden geçip yeni tasarım için belirli numaralar alamadım, herkes bir aptal yazabilir mi?

  • Söyle bana, grup avatar minyatür artık boyut olarak ayarlanamaz mı?
  • Herkese merhaba, herkes VC'nin yeniden tasarımı için grup menüsünün boyutunu (banner + avatar) biliyor mu? ve eski bir tasarıma sahip olanlara nasıl bakacak?
    -Merhaba! Grup avatarları için hangi boyutta fotoğrafa ihtiyaç var?
  • Yeni bir tasarım için bir beden var mı?

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.068
BTC 49386.22
ETH 4318.69
BNB 592.87
SBD 6.05