You are viewing a single comment's thread from:

RE: SteemMonsters speedrun - from 0 to top30 with 30 STEEM in the pocket + rental market observations

in #steemmonsters2 years ago

Majstersztyk!
Mam pytanie off-topic. Czy byłbyś zainteresowany współpracą nad dapp dotyczącą ochrony zagrożonych gatunków? Kilka rzeczy działałoby analagicznie jak w monsterach. Kilka inaczej.
Jeśli na steem, znajomość javascript wydaje się być dużym atutem. Nie jest to moja mocna strona, niestety.
Dobrze wykonana, byłaby to bardziej przełomowa aplikacja niż potwory.
Pozdrawiam!

Sort:  

Dziękuję za propozycję, projekt brzmi ciekawie, ale niestety muszę odmówić. Po prostu miałbym za mało czasu, żeby się w to zaangażować :) Życzę powodzenia, żeby się wszystko udało! :)