Seferihisar

in #steempress2 years ago

Canım Memleketim Cennet İzmir'in İlçesi Seferihisar 'daki ilk yerleşim yeri Teos'tu ve Milattan Önce 2000'li senelerde Akalardan kaçan Giritliler tarafından kurulan bir Karya Kentiydi. Bundan yola çıkarsak bölgede yaklaşık dörtbin seneden beri yerleşim bulunmaktadır.

Seferihisar'ın kuruluşuyla ilgili birkaç tez bulunur.

İlk teze göre 3. Pön Savaşlarında Kartacali Hannibal Romalılara yenilince, Suriye'ye sığınmak üzere yoldayken, Teos önlerinde Romalılarla savaşırken, Romalı General inşa ettirdiği üsse Tysaferinopolis adını vermiştir.

İkinci teze göre ise, Seferihisar Milattan Önce VII. Asırda Anadolu üzerinden Roma'ya göç eden Etrüskler tarafından kurulmuştur. Anadolu'ya geldiklerinde kıyıya yakın olmak isteyen Etrüskler Teos ve Sığacık Limanına yakın olmak için Seferihisar'ı kurmuşlar ve bu şekilde deniz yoluyla İtalya'ya göç etmişlerdir. Göç etmeyen grup ise burada kalarak Milattan Önce V. Asırda şehri güçlendirmişlerdir.

Seferihisar'ın adının Romalı General Tysaferin'den geldiği, Selçuklu hükümdarlığına kadar Tysaferinopolis ve Tysaferin olarak adlandırıldığı, Anadolu'ya Türklerin gelmesinden sonra ise hisar kelimesi eklenerek Tysaferinhisar haline geldiği, sonrasında ise Seferihisar'a dönüştürüldüğü düşünülmektedir.


Posted from my blog with SteemPress : https://oguzhanon.000webhostapp.com/2019/07/seferihisar