Su Testisi Su Yolunda (Ahmet Mithat Efendi)

in #steempress3 years ago

20 yılda 33 roman yazan Ahmet Mithat Efendi batı medeniyeti karşısında adeta bir fitne hassasiyetiyle duran bir insan, edebiyat tarihimizde ismi roman ile birleşmiş Türk romanının babası olarakta anılır.

Ahmet Mithat efendi, son derece mütevazı bir insandır. Kendisine yapılan onlarca sataşmaya, haksız eleştiriye rağmen hep ölçülü, soğukkanlı davranmıştır. Uzun bir yazarlık serüveni vardır Ahmet Mithat'ın. Yazarlığa ise Mithat paşa'nın teşviki ile başlamıştır. Yaşamı boyunca Mithat paşa'nın bu teşvik ve önemli vasiyetine fazlasıyla hakkını vermek için çaba göstermiştir.


görsel kaynağı


Ahmet Mithat efendi ''Tercümanı-ı Hakikat'' adında gazete, ''Kırk Anbar'' adında dergi, onlarca kitap ve binlerce sayfa yazı... çıkartır. Cenap Şehabettin onu Türkiye'nin kalem şampiyonu ve kalemini ''Fikir tarlasında nadaslar yapan bir saban'' olarak tanımlar.

Ahmet Mithat çok okuyan ve yazan toprağı verimli, bereketli bir insandır. Ölüm bile onu gönüllü olarak öğretmelik yaptığı, yıllarca ders verdiği, öğrenci eğittiği, Darüşafaka'da gece vakti yakalar. Sanki onun; Allah benim canımı mektepte talebelerimin arasında alsın'' duası kabul olunmuştur. Öğrencilerinin arasında bu fani ve acımasız dünyaya veda eder.... Arkasında altı oğul, dört kız evladı ve sayılamayacak kadar çok eser bırakarak...

Sağlıcakla kalın @propofol


Posted from my blog with SteemPress : http://35.192.216.70/2018/06/30/su-testisi-su-yolunda-ahmet-mithat-efendi/

Sort:  

Merhaba hocam. Çok güzel anlatmışsınız. Ellerinize sağlık.

Kural gereği #tr etiketi başta olmadığı zaman oylama yapamıyoruz. Oylamayı filan bir kenara bırakacak olursak, #tr etiketi başta olmadı mı etikete hiçbir fayda sağlamıyor. Bu yüzden proje sahipleri, @edebiyat dahil, oylama yapmak için #tr başta olmalıdır, şartı koyarlar.

sevgilerimle.

Bidahaki steempress yazımda ayarlardan güncellerim. Teşekkürler hayırlı akşamlar.

İyi akşamlar efendim.

Çok güzel yazı ellerine sağlık

Nazar etme N’olur, araştır seninde olur 😂

bende yazıyorum ya :D Günlük yazı yazıyorum profilimde var :D

Güzel güzel yazmaya devam :)

Aynen hesabı geliştirmeye çalışıyom gelen parayı hep bota atıp sp arttırıcam :)

Umarım başarırsın, biyografimdede yazdığım gibi İnananlar asla kaybetmez. :)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by propofol from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.