Sort:  

Đúng rồi bạn ơi. Hà Nội những ngày nóng bức ))