Sort:  

haha. phòng trọ mình chỉ ăn mỳ tôm khi ôn thi hoặc xem đá bóng ban đêm thôi.