Sort:  

Đúng rồi đó bạn ))
Chắc bạn ở Hà Nội nhỉ ^^

Vâng, mình cũng đang ở đây ;)

mong rằng meet up tới chúng ta có thể gặp nhau ^^

Chắc chắn rồi 😁