Góra killer - weszlo.com

in #strimi4 years ago

Na Górze Zabójcy został Polak. Tomasz Mackiewicz od lat próbował zdobyć Nangę Parbat zimą. W końcu mu się udało. Za siódmą próbą. Nie zdołał jednak bezpiecznie zejść do bazy. Nie wróci do kobiety swojego życia, do dzieci. Śmiertelne żniwo mogło być jeszcze większe. Cudem została uratowana partnerka wspinaczkowa „Czapkinsa”. Takie historie jak ta z ostatnich …


Posted on Strimi.it

See the full content Góra killer - weszlo.com


Sort:  

trochę nie wiem
A jednak chcą trochę zarobić na #nangaparbat

Coin Marketplace

STEEM 0.51
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 50464.73
ETH 4383.99
BNB 593.42
SBD 6.32