Prezydent daje przykład – w kancelarii pojawiło się elektryczne BMW

in #strimi4 years ago

Według głowy państwa, Polska jest gotowa konkurować z rozwiniętymi państwami zachodnimi w kwestii elektromobilności. Prezydent sam postanowił dać przykład – na parkingu pod kancelarią głowy państwa pojawił się nowy pojazd „elektryczny” wart co najmniej... 165 tys. zł.


Posted on Strimi.it

See the full content Prezydent daje przykład – w kancelarii pojawiło się elektryczne BMW


Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56391.30
ETH 4542.59
BNB 621.90
SBD 7.22