Strona która rozlicza Elona z jego obietnic

in #strimi4 years ago

Elon Musk wielki wizjoner i właściciel kilku firm często rzuca różne obietnice często z nierealnymi terminami co wykonania. Serwis bloomberg zebrał je wszystkie i sprawdził, które zostały zrealizowane na czas, a które z opóźnieniem..


Posted on Strimi.it

See the full content Strona która rozlicza Elona z jego obietnic


Sort:  

Ja osobiście Elona Muska lubię. Uważam, że jest to osoba próbująca w jakiś sposób zmieniać świat na lepsze. To, że idzie... jak idzie to już niechęć "reszty".

Też bardzo lubię i szanuje dokonania Elona. Jego napięte terminy są potrzebne osiągnięcia jego celi, im bardziej ambitne tym lepiej

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54402.12
ETH 4053.80
BNB 584.03
SBD 7.01