Tesla ma pracownika, który zarabia na jeżdżeniu całymi dniami po torze samochodowym

in #strimi4 years ago

Jeff Hickethier to inspektor jakości w Tesli. Codziennie rano wstaje przed świtem, wskakuje do swojego BMW serii 3 i wyrusza w stronę Fremont w stanie Kalifornia. Miejscem docelowym jest dla niego tor testowy Tesli.


Posted on Strimi.it

See the full content Tesla ma pracownika, który zarabia na jeżdżeniu całymi dniami po torze samochodowym


Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 58667.85
ETH 4730.20
BNB 647.42
SBD 7.30