Sort:  

On siis hyvä että edes yksi valituksen aiheistani koski jotain kiinteistöä.

Kyllä.

Asuntomyyjä => asuntomyyrä

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 18953.67
ETH 585.00
SBD 3.16