IBM otkriva najmanji računar na svetu koji je tanji od soli

in #technology4 years ago (edited)

IBM je objavio najmanji računar na svetu!
Čip 1mm x 1mm je predstavljen na konferenciji IBM Think 2018.

ibm-salt-grain-computer_resize_md.jpg

Mikroskopski računar je otprilike veličine zrna peska, ali ima dovoljno računarske snage da obavlja osnovne AI zadatke i radi sa blokčeinom. Pored toga što su mu performanse odlične, računar je i jeftin, navodno košta manje od 10 centi.

IBM je rekao da čip sadrži "nekoliko stotina hiljada tranzistora", koji mu omogućavaju da "prati, analizira, komunicira i čak deluje na podatke." Ovaj mali čip je kompletan system-on-a-chip (SoC) sa procesorom, memorijom, RAM-om, pa čak i sa komunikacionim modulom.

Sposoban je za iste performanse kao i x86 procesor iz 1990. godine. Iako to uopšte nije vrlo brzo u poređenju sa regularnim modernim čipom, prilično je impresivno s obzirom na to koliko je čip mali.

Među drugim aplikacijama, IBM je uzbuđen zbog potencijala čipa da unapredi tehnologiju blokchain-a. Dok će većina nas odmah pomisliti na Bitcoin. IBM planira da koristi blokchain na druge načine bez kriptovalute.
Čip je objavljen u okviru inicijative IBM-a 5 u 5, koja se fokusira na tehnologiju koja ima potencijal da promeni svet u narednih 5 godina.

Kao i mali čip, IBM je pokazao svoje druge buduće fokusirane tehnologije kao što su super moćne metode enkripcije, roboti koji čiste okeane koristeći AI tehnologiju, objektni AI i kvantno računarstvo. IBM kaže da su već izmislili i predali Nacionalnom institutu za standarde i tehnologiju (NIST), postkvantnu metodu enkripcije, što čini da hakovanje praktično bude nemoguće sada i u budućnosti.


Ukoliko vam se post svideo >>upvote, like, comment<<
Sort:  

Congratulations @vukadinovic! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @vukadinovic! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.065
BTC 51076.01
ETH 4328.61
BNB 582.27
SBD 6.30