Sort:  

I can not read the post but i understand the content, japanese tv it's really crazy!

I will try to translate this into English :)

Przeczytałbym, ale mam tylko 13 lat :( smuteczek. Ale dużo powalonych rzeczy jest w japońskiej telewizji :D Może będzie "edycja familijna"? xd

To może zapisz sobie to gdzieś, żebyś mógł przeczytać za 5 lat? Może będzie, zobaczymy ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57303.20
ETH 4348.26
BNB 624.05
SBD 7.03