You are viewing a single comment's thread from:

RE: ควายไทยสายฮาแบบว่าขำกลิ้ง/ Animal Photography Contest

in #thai3 years ago

เล่าเรื่องได้สนุก เป็นผัวเมียที่ทันกันมากค่ะ 555

Posted using Partiko Android

Sort:  

@ baibua คู่เราก็หยอกเย้า กระเซ้าแหย่กันทุกวัน ชีวิตคู่จะได้ไม่น่าเบื่อค่ะ ตอนนี้มีลูกสาวมาเป็นทีมแม่ 2:1 ชนะตลอดค่ะ ให้รู้ซะบ้าง ว่าไผเป็นไผ 5555

ชอบค่ะ ดูอบอุ่นดี ทีมแม่ชนะเสมอใช่ไหมคะ 555

Posted using Partiko Android

@baibua ใช่ค่ะ ทีมแม่ แพ้บ่ได่ ตาพ่อนี่งอนตุ๊บป่องไม่ยอมทำกับข้าวให้เรากิน ต้องใช้แผนให้ควายน้อยไปจุ๊บแก้ม แล้วบอกว่า โอ๋ร้ากกกก สถานการณ์ถึงได้คลี่คลายซำเหมอ อิอิ

😁😁😁

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.05
JST 0.038
BTC 35944.09
ETH 2372.19
USDT 1.00
SBD 3.71