กังหันวิดน้ำแห่ง “Kinderdijk” < Windmills at Kinderdijk, The Netherlands >

in #thai4 years ago (edited)

สวัสดีค่ะ... วันนี้ขอส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรม #thaiphotocontest8 ของ @thaiteam เพิ่มอีกภาพค่ะ... เป็นภาพกังหันวิดน้ำโบราณ... สัญลักษณ์หนึ่งของเมืองดัตช์นั่นเองค่ะ... ภาพนี้ถ่ายไว้เมื่อประมาณช่วงเดือนกันยายน ในปี 2012 ...

564944_4169446872574_533732241_n.jpg

กังหันลมตัวนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน ”Kinderdijk” ซึ่งเป็นหมู่บ้านในชนบททางภาคใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีกังหันวิดน้ำโบราณเป็นจำนวนรวมกันมากที่สุดในประเทศ คือมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 19 ตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ผันน้ำในพื้นที่คลองกั้นน้ำ Alblasserwaard Polder กังหันวิดน้ำส่วนใหญ่จำนวน 18 ตัวของหมู่บ้านนี้ ตั้งอยู่ในเขตเมือง Molenwaard แต่จะมีกังหันหลักที่เรียกว่า “De Blokker” เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง Alblasserwaard เพราะต้องใช้วิดน้ำออกจากผนังกั้นน้ำ Alblasserwaard Polder

เมืองนี้ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ เพราะเป็นแหล่งรวมกังหันวิดน้ำโบราณที่สมบูรณ์ที่สุด และยังมีการยังใช้งานอยู่จริง เมืองๆนี้ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก หรือ World Heritage Site มาตั้งแต่ปี 1997

563906_4169470713170_1129279662_n.jpg

408303_4169466753071_1182631990_n.jpg

541304_4169471433188_251952356_n.jpg

หมู่บ้าน Kinderdijk นี้ตั้งอยู่ในเขตบรรจบกันของแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำ Lek และ Noord ซึ่งปัญหาหลักที่หมู่บ้านนี้จะต้องเผชิญทุกปี นั่นก็คือ ปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน ทางการจึงคิดค้นวิธีในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการสร้างคลองหรือผนังกั้นน้ำรอบๆพื้นที่ แล้วทำการผันน้ำเข้าไปกักเก็บไว้ในช่วงน้ำขึ้นและระบายออกในช่วงน้ำลง โดยใช้กังหันวิดน้ำเหล่านี้ในการทำหน้าที่ดังกล่าว และกังหันลมส่วนใหญ่ที่ยังใช้งานอยู่ที่นี่ เริ่มสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1738 – 1740

wmf1.jpg
Image Source

"... ถึงแม้ว่าในปัจจุบันกังหันลมตัวหลักจะเปลี่ยนไปใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล แทนการใช้แรงลมธรรมชาติแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีกังหันลมตัวรองอื่นๆอีกหลายตัวที่ยังคงเปิดใช้งานด้วยระบบแรงลมธรรมชาติตามปกติดังเช่นในอดีต..."

546368_4169445392537_1177944774_n.jpg

“I cannot command winds and weather.”
“ฉันไม่สามารถออกคำสั่งแก่สายลมและสภาพอากาศได้”
Horatio Nelson

ขอบคุณสำหรับทุกการติดตาม อัพโหวด และคอมเม้นต์
สิ่งเหล่านี้จะเป็นกำลังใจให้เราสามารถสร้างโพสต์ที่ดีออกมาได้อย่างต่อเนื่อง
Thankful for all followers, upvotes and comments,
you give me energy to create more good posts.
@bbkastro

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-27T16:41:09
Account Level: 0
Total XP: 48.40/100.00
Total Photos: 9
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

เป็นภาพที่สวยมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

DQmQtTsrkpRWiFih5NegTD8vUpLKHDQBALnxj7hfoHTFNKC.png

โพสต์นี้ ได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นโพสต์ ที่มีคุณภาพสูง และ
ได้เข้าร่วม การแข่งขัน Architecture Photography Contest ครั้งที่ #1
นอกจากนี้ ยังได้รับ ป้ายเสนอชื่อ กำกับคุณภาพ ในนามของ @thaiteam ป้ายนี้
คุณสามารถเพิ่มเติม ในโพสต์นี้ได้ โดยการแก้ไข แต่ไม่สามารถ นำไปใช้ในโพสต์อื่น
เนื่องจาก เป็นป้ายกำกับคุณภาพของ @thaiteam.

DQmQtTsrkpRWiFih5NegTD8vUpLKHDQBALnxj7hfoHTFNKC.png

Good Work!


nominate photo Smaller.png

@thaiteam

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.065
BTC 50581.76
ETH 4295.62
BNB 578.30
SBD 6.26