ความรู้ทางกฎหมายกับทนายความ - การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินออนไลน์ (ภาค 2)

in #thai3 years ago (edited)

รูปทนาย-600127.png

สวัสดีครับชาว Steemit ทุกท่าน / Hello Steemit Friends!!!

ตามที่ภาค 1 เราได้มาทำความรู้จักกันแล้วนะครับว่า...

 1. คริปโทเคอร์เรนซี คืออะไร
 2. โทเคนดิจิทัล คืออะไร
 3. เหตุผลที่มีกฎหมายฉบับนี้

คราวนี้เรามารู้จักกันดีกว่าว่า....ธุรกิจอะไรบ้างที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้

 1. ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
 2. นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
 3. ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล
 4. อื่นๆที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

----------ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล คือ... ศูนย์กลางหรือเครือข่ายที่ตั้งขึ้นเพื่อซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, จัด-หาคู่สัญญา, การจัดระบบ, อำนวยความให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ โดยทำเป็นธุระปกติ
----------นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล คือ... บุคคลที่ให้บริการหรือแสดงต่อคนอื่นว่าเป็นนายหน้าหรือตัวแทน เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิลทัล โดยทำเป็นธุระปกติ และได้ค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
----------ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล คือ... บุคคลที่ให้บริการหรือแสดงต่อคนอื่นว่าให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในนามของตนเอง โดยทำเป็นธุระปกติ (นอกเหนือจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล)

ท่านใดที่จะประกอบธุรกิจด้านนี้ หรือกำลังสนใจ ขอบอกตรงนี้เลยว่าค่อนข้างยากกันทีเดียว เพราะ...

 1. กฎหมายนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงาน กลต.
 2. สำนักงาน กลต. คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ที่เรารู้จักกันในนามของหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ไทยนั้นเอง
 3. ต้องได้รับอนุญาตจาก กลต. รึ ? ไม่ใช่นะครับ ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่างหาก
 4. ถือว่าเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายด้วยนะ

แล้วการขออนุญาตละจะยากสักแค่ไหนเชียวนะ เรามาดูกันว่าหลักๆ ต้องมีอะไรบ้าง

 1. ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กลต. ประกาศกำหนด
 2. มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการประกอบธุรกิจ
 3. ความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้า
 4. การรักษาความปลอดภัยจากการโจรกรรม (ระบบรักษาความปลอดภัย)
 5. มีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ และมีผู้สอบบัญชีที่ กลต. เห็นชอบ
 6. มีมาตรการการรู้จักลูกค้า, การตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้า และมาตรการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือฟอกเงิน

เป็นยังไงครับ คนที่จะทำธุรกิจประเภทนี้ได้ต้องมีสเป็กค่อนข้างสูงเทียบเท่าหรือใกล้เคียงสถาบันการเงิน (เช่น ธนาคาร) หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กันเลยทีเดียว

ดังนั้น
-----ศูนย์ซื้อขาย / นายหน้า จะมีลักษณะเป็นตัวกลาง ซื้อขาย แลกเปลี่ยนระหว่างคู่สัญญากันเอง
-----มีเพียงผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้นที่ไม่ใช่ตัวกลาง แต่เป็นผู้ค้าโดยตรง

ถาม : ถ้า นายไก่ กับ นายไข่ จะซื้อของกันเอง โดยใช้เงินออนไลน์ สามารถทำได้มั้ย
ตอบ : ถ้าทั้งสองคนไม่ใช่ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายแล้ว ก็สามารถทำได้ครับ

ในคราวหน้าเรามาทำความรู้จัก Initial Coin Offering (ICO) กัน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ โทเคนดิจิทัล (Token Digital) โดยตรงกันเลยทีเดียว

ขอขอบคุณครับที่กรุณาสละเวลาอ่านจนจบ

ใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามได้เลยนะครับ ฟรีจ้ะฟรี ทุกปัญหากฎหมายทุกข้อกฎหมาย

ขอแสดงความนับถือ
@Nanart

Sort:  

ขอบคุณสำหรับความรู้นะครับ ได้ยินว่าฟรีผมรีบมาเลย ขอบคุณล่วงหน้าแล้วกันครับ

ด้วยความยินดีครับ แลกเปลี่ยนความรู้กัน ขอบคุณครับ

เยี่ยมจริงๆ ได้เรียนรู้ด้านกฎหมายในสตีมอิทแพลทฟอร์ม...ปกติจะปรึกษาทนายที ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย...ขอบคุณสำหรับความใจกว้าง ไม่หวงความรู้ เราเชื่อว่าคุณสามารถให้ประโยชน์มากมายกับเพื่อนๆที่นี่

ด้วยความยินดีครับ ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันครับ ขอบคุณครับ

-ขอบคุณมากค่ะ เพราะยังๆเรื่องกฎหมาย คริบโตอยู่เลย

ยินดีครับ สงสัยไม่เข้าใจตรงไหนก็ตั้งคำถามไว้ได้เลยครับ แลกเปลี่ยนความรู้กัน ขอบคุณครับ

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57684.07
ETH 4591.62
BNB 627.38
SBD 7.24