ความรู้ทางกฎหมายกับทนายความ - การแจ้งความกับตำรวจ

in #thai3 years ago (edited)

รูปทนาย-600127.png

สวัสดีครับ ชาว Steemit คนไทยทุกท่าน

โพสนี้จะแตกต่างไปจากโพสอื่นๆ ที่เห็นๆ กัน เพราะโพสนี้จะมีสาระมากกกกกกกกกกกกก (ก. ไก่ ล้านตัว) และจะเป็นโพสเพื่อประโยชน์ของคนไทยล้วน ๆ

ในโพสนี้จะอธิบายเกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมาย เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านในอนาคตที่มีความจำเป็นต้องใช้กฎหมาย ซึ่งครั้งนี้ผมจะอธิบายเกี่ยวกับ "การแจ้งความกับตำรวจ"

ถาม : การแจ้งความกับตำรวจคืออะไร
ตอบ : การร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า หน้าที่ของตำรวจคือ คดีอาญานะครับ ไม่ใช่คดีแพ่ง

ถาม : คดีอาญา คืออะไร
ตอบ : คดีที่มีโทษปรับ ริบ กักขัง จำคุก และประหารชีวิต

แจ้งความอย่างไรจะมีประสิทธิผลมากที่สุด

  1. ควรรู้ว่าใครกระทำความผิด
  2. ควรรู้ว่า วัน เวลา สถานที่ใด ที่กระทำความผิด
  3. ควรมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้นั้นทำความผิด
  4. ท่านได้รับความเสียหายทางทรัพย์ หรือ ร่างกาย

ถ้ามี 4 ข้อนั้น จะแบ่งเบาภาระหน้าที่ของตำรวจมากเลย และจะทำให้ตำรวจทำงานง่าย เมื่อทำงานง่ายคดีของท่านจะรวดเร็วและได้รับความสะดวกขึ้นมากเลยครับ

เมื่อท่านแจ้งความแล้ว ขอให้ท่านคัดและรับรองบันทึกประจำวันไว้ด้วย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตามเรื่อง และอย่าลืมขอชื่อและเบอร์โทรตำรวจไว้ด้วยนะครับ

ข้อสังเกต :
การลงบันทึกประจำวันจะมี 2 แบบ คือ

  1. เพื่อแจ้งความ
  2. เพื่อเป็นหลักฐาน

ถ้าท่านไปเพื่อแจ้งความ แต่ได้บันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ขอแนะนำว่าให้ไปเปลี่ยนเป็นแจ้งความนะครับ เพราะการลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ไม่ใช่การแจ้งความตามกฎหมาย และไม่เป็นคดีอาญาด้วย

เกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ นี้น่าจะพอเป็นประโยชน์กับท่านบ้างนะครับ

ส่วนใครมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายก็สามารถโพสถามได้ตลอดเวลาเลยนะครับ ^_^

ขอขอบคุณครับที่สละเวลาอ่านจนจบ

ขอแสดงความนับถือ
@Nanart

Sort:  

Congratulations @nanart! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout
Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Final results coming soon

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

thank you very much.

Coin Marketplace

STEEM 0.72
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 55047.09
ETH 4124.73
BNB 609.48
SBD 7.14