ความรู้ทางกฎหมายกับทนายความ - การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินออนไลน์ (ภาค 3)

in #thai3 years ago

รูปทนาย-600127.png

สวัสดีครับ ชาว Steemit ทุกท่าน / Hello Steemit Friends!!

ตาม ภาค 1 และภาค 2 ก่อนนี้ ทุกท่านได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับเงินออนไลน์ และผู้ประกอบธุรกิจกันแล้ว

ในคราวนี้ข้ออธิบายให้ทุกท่านรู้จักการลงทุนรูปแบบใหม่ คือ Initial Coin Offering (ICO) ซึ่งการลงทุนในรูปแบบนี้จะเกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิคทัล (Token Digital) โดยตรง

เอาละ...มาทำความรู้จัก Initial Coin Offering (ICO) ก่อนดีกว่า

Initial Coin Offering (ICO) คือ มีผู้ระดมทุนมาเสนอขายโทเคนดิจิทัล (Token Digital) เช่น สิทธิส่วนแบ่งรายได้จากผลประกอบการ หรือสิทธิการใช้ - รับบริการต่างๆ เป็นต้น และผู้ที่สนใจก็เอาเงินออนไลน์ไปแลกเปลี่ยนมา โดยจะเป็นการเสนอขายผ่านระบบดิจิทัล และกระทำกันได้ทั่วโลกกันเลยทีเดียว

ถาม : Initial Coin Offering (ICO) กับ Initital Public Offering (IPO) ต่างกันมั้ย ?
ตอบ : ต่างกัน ....โดย ICO จะมีกฎหมายการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลควบคุมอยู่ และสิ่งที่ได้รับจะเป็นสิทธิต่างๆ ....ส่วน IPO จะมีกฎหมายหลักทรัพย์ควบคุมอยู่ และสิ่งทีได้รับจะเป็นหุ้น

ก่อนนี้ การระดมทุนของ Initial Coin Offering (ICO) นั้นสามารถทำได้ทั่วโลก และยังไม่มีกฎหมายมารองรับ แต่ตอนนี้จะทำแบบนั้นไม่ได้แล้ว เพราะมีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์การทำไว้อยู่

Initial Coin Offering (ICO) มีกฎหมายกำหนดอย่างไรบ้าง ไว้จะมาอธิบายให้ทราบกันในคราวหน้า (ภาค 4) นะครับ

การลงทุนใน Initial Coin Offering (ICO) นี้ไม่ได้แปลว่าจะได้กำไรเสมอไป ขาดทุนก็เยอะ โดนหลอกก็แยะ เพราะฉะนั้นโปรดศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุน

ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาอ่านจนจบ

หากท่านใดมีข้อสงสัยกฎหมายใดๆ สามารถสอบถามได้ตลอดและฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ

ขอแสดงความนับถือ
@Nanart

Sort:  

@nanart, enjoy the vote!

Have you claimed your FREE Byteballs yet? Check out this post on how you can get $10-80 just for having a Steem account: https://steemit.com/steem/@berniesanders/get-free-byteballs-today-just-for-having-a-steem-account-usd10-80-in-free-coins

Coin Marketplace

STEEM 0.70
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 54727.38
ETH 4138.41
BNB 597.55
SBD 7.04