การสร้างที่กรองน้ำในบ่อปลา (ระบบกรองนอก)steemCreated with Sketch.

in #thai3 years ago

09 ดอกไม้เหลือง.jpg

(ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง มันสวยดีจำไม่ได้ละว่าชื่อต้นอะไร แต่มันอยู่เกาะกลางบนถนนเส้นปทุมฯ - นครนายก)

สวัสดีครับชาว Steemit & Busy ทุกท่าน / Hello Steemit & Busy Friends..

จากเดิมที่พาไปพิพิธภัณฑ์ปลานีโม่ แล้วได้เรียนรู้ระบบกรองน้ำบ่อปลาที่ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำเลย แถมน้ำยังใสอยู่ตลอดเวลา

โดยในคราวนี้จะมาแนะนำวิธีทำ เผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่เลี้ยงปลาแล้วมีปัญหาในเรื่องของการกรองน้ำในบ่อ/ตู้ไว้ใช้นะครับ

หลักการสำคัญ "ปริมาณน้ำในระบบกรองต้องมีมากกว่า 50% ของน้ำในบ่อ/ตู้"

เช่น น้ำในบ่อ/ตู้ปลามีทั้งหมด 100 ลิตร น้ำในระบบกรองต้องมีอย่างน้อย 50 ลิตร รวมทั้งหมด 150 ลิตร

มาดูอุปกรณ์ที่ผมใช้จริงกันดีกว่า.....

  1. บ่อปลา ผมสร้างด้วยการก่อด้วยอิฐบล็อคประสานและปูด้วยผ้ายาง (เพื่อถอดประกอบและย้ายได้)
  2. ถังน้ำขนาด 90 ลิตร จำนวน 2 ถัง (ผมใช้แบบถูกๆพลาสติกเกรด B) ขายตามห้างทั่วไป เพื่อเก็บน้ำกรอง
  3. ปั๊มน้ำจำนวน 2 ตัว (ใหญ่ 1 ตัว เพื่อทำน้ำวน และ เล็ก 1 ตัวเพื่อดูดน้ำและสิ่งสกปรกในบ่อ)
  4. สายยางและโฬม
  5. ท่อ PVC แนะนำให้ใช้ขนาดกลางๆ
  6. กาวที่ติดพลาสติกได้และกันน้ำด้วย (ผมใช้กาวยีห้อ Scotch Plastic & Acrylic adhesive)
  7. สิ่งที่อยู่ในถังกรอง เช่น หินภูเขาไฟ, เปลือกหอยนางรม, ไม้น้ำ, ถุงซักผ้า (ที่ใช้ในเครื่องซักผ้า), ใยสังเคราห์

ถังกรองที่ 1 ด้านบน (เว้นจากปากประมาณ 30 ซม. เพื่อกันน้ำล้น) ให้บนเจาะรูและต่อท่อ PVC กันสายยางเพื่อรับน้ำเข้า

ก้นถังที่ 1 (เว้นจากก้นถังประมาณ 30 ซม. เพื่อเก็บสิ่งสกปรก) ให้เจาะ 1 รู เพื่อให้น้ำไหลไปถัง 2

ก้นถังที่ 1 และถังที่ 2 ให้เจาะอีก 1 รู เพื่อไว้ระบายน้ำทิ้ง กรณีจะล้างถังกรอง

ถังที่ 2 ให้เจาะรูและต่อท่อ PVC ด้านบนในระดับเดียวกับน้ำเข้า เพื่อให้น้ำออกลงบ่อ

ทริกที่ 1 คือ ปั๊มที่ดูดน้ำในบ่อ/ตู้ปลาลงไปในถัง ให้เอาโฬมมารองน้ำที่ตกลงไปในถังกรองไว้ เพื่อให้สิ่งสกปรกมันตกตะก่อนและจะทำให้สิ่งปรกมันไม่โดนแรงน้ำตีขึ้นมา (ง่ายๆคือ ทำให้น้ำก้นถังนิ่งที่สุดเพื่อเก็บสิ่งปรกและสร้างแบตทีเรีย)

ทริกที่ 2 คือ อย่าให้สิ่งที่อยู่ในถังกรองขว้างทางไหลของน้ำเป็นอันขาด เพราะจะทำให้น้ำไหลไม่สะดวกและล้นถังออกมา และไม่ควรเอาผ้ากรองหรืออะไรไปปิดท่อ PVC ด้วย

ทริกที่ 3 ถ้ากลัวน้ำจะล้นให้เจาะด้านบนอีก 1 รู เพื่อทำรูระบายน้ำล้นกันไว้ (แต่ผมไม่ได้ทำ)

ทริกที่ 4 ผมใช้ถุงซักผ้าใส่ไว้เปลือกหอยนางรม และ หินภูเขาไฟไว้ เพื่อไม่ให้ไปรบกวนทางไหลของน้ำ

ทริกที่ 5 น้ำที่ใช้ในบ่อปลา/ตู้น้ำ ห้ามเปิดก๊อกใส่บ่อ/ตู้โดยตรงเป็นอันขาด!!!! ไม่งั้นปลาจะตายได้ง่ายๆ ควรพักน้ำไว้ในถังสัก 1-2 คืนก่อน (ผมมีถังที่ 3 เพื่อเก็บน้ำไว้โดยเฉพาะ)

เพียงเท่านี้บ่อ/ตู้ปลาท่านก็จะมีน้ำที่ใสอยู่เสมอ....... ""คุณภาพน้ำที่ดีจะทำให้ปลาท่านมีสุขภาพที่ดี""

เสริมเรื่องยารักษาโรคของปลาสักเล็กน้อย ก่อนนี้ผมใช้ยาเคมีตามร้านมาตลอด สุดท้านผมใช้แค่ "เกลือก้อน/เกร็ดที่ไม่มีไอโอดีน" ผสมน้ำและเทลงในบ่อ/ตู้ มันจะฆ่าเชื้อโรคได้ดีจริง

เสริมเรื่องการเอาปลาใหม่มาเลี้ยงกับปลาเก่า "ห้ามเทใส่รวมกันเป็นอันขาด" ให้กักโรคปลาใหม่ไว้ 7 วัน คือ เลี้ยงแยกไว้ในตู้อีกตู้หนึ่ง ถ้ามันตายภายใน 7 วัน แสดงว่ามันเป็นโรค ซึ่งถ้าเอามารวมกันจะทำให้ปลาเก่าเป็นโรคด้วย ถ้าพ้น 7 วัน ให้ช้อนแต่ตัวปลาลงในบ่อเท่านั้น

เสริมเรื่องการใส่ปลาลงน้ำ หลังจากที่ท่านซื้อปลามาจากร้านเค้าจะใส่ถุงไว้ให้ "ห้ามท่านเทปลาลงในน้ำเป็นอันขาด" ให้เปิดถุงและเอาถุงปลานั้นแช่น้ำไว้สัก 10-20 นาที เพื่อให้ปลาปรับสภาพร่างกายกันน้ำในบ่อ และช้อนแต่ตัวปลาใส่ในบ่อ/ตู้ ไม่ควรเทน้ำที่มาจากร้านขายปลาลงไปด้วย

ถ้าคิดจะเลี้ยงปลาแนะนำว่าให้ใส่ใจสักนิด เพราะปลาก็มีชีวิตเหมือนกัน และมันก็รักชีวิตของมัน

ขอขอบคุณที่ท่านกรุณาอ่านจนจบ

ใครมีข้อสงสัยเรื่องกฎหมายก็สอบถามได้ตลอดนะครับ

ขอแสดงความนับถือ
@Nanart

Sort:  

Congratulations @nanart! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem community has lost an epic member! Farewell @woflhart!
SteemitBoard - Witness Update
Do not miss the coming Rocky Mountain Steem Meetup and get a new community badge!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 48285.06
ETH 4042.61
BNB 562.79
SBD 5.91