บ้านรมควัน เขาใหญ่ (The Smoke House)

in #thai3 years ago

07.00-บ้านรมควัน.jpg

สวัสดีครับชาว Steemian ทุกท่าน / Hello Steemian Friends!!

วันนี้จะพาไปทัวร์แห่งความทรงจำที่ไม่มีโอกาสได้ไปอีกแล้วววววววว..................

ทำไมละ นั้นก็เพราะว่าเค้าได้ปิดกิจการไปแล้วนะสิ

สถานที่นั้นคือ บ้านรมควัน เขาใหญ่

บ้านรมควัน คืออะไร คือ ร้านอาหารครับ ^_^

แต่ที่เด่นสง่าคือการสร้างที่ดูเป็นสไตล์ยุโรป และทาสีดำให้ดูเหมือนถูกรมควัน และประดับด้วยก้อนหินจริงๆนั้นเอง

บ้านรมควันนี้ได้ปิดตัวลงตั้งแต่ปี 56 แล้ว นับว่ายังโชคดีที่ผมได้มีโอกาสไปสัมผัสก่อนจะปิดตัวลง

07.01-บ้านรมควัน.jpg

ขอบคุณครับที่สละเวลาอ่านจนจบ

ใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายสอบถามได้ตลอดเลยครับ ^_^

ขอแสดงความนับถือ
@Nanart

Sort:  

very nice blog

thank you.

@nanart, enjoy the vote!

Have you claimed your FREE Byteballs yet? Check out this post on how you can get $10-80 just for having a Steem account: https://steemit.com/steem/@berniesanders/get-free-byteballs-today-just-for-having-a-steem-account-usd10-80-in-free-coins

ไม่เคยไปแต่ก็รู้สึกเสียดายแทนเจ้าของนะถ้าต้องถูกทุบทิง

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ

Architect สวยด้วยนะค่ะ น่าแวะไปเที่ยวบ้าง

มันปิดให้บริการไปแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าโครงสร้างถูกทำลายไปยังนะครับ

Beautiful photography.

Coin Marketplace

STEEM 0.74
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54541.54
ETH 4072.79
BNB 591.56
SBD 6.99