ทุ่งดอกคอสมอส🌸

in #thai3 years ago

สวัสดีทุกท่านคะ🥰

 เรื่องราวในวันนี้ขอเสนอภาพสวยๆ ของดอกคอสมอส สีชมพูอ่อนๆ บานสะพรั่งกลางทุ่งค่ะ🌸🌸🌸

image

ดอกคอสมอสหรืออีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่าดอกดาวกระจาย มีชื่อพื้นเมืองคือดอกคำแพ
เป็นดอกอีกหนึ่งชนิดที่มีความสวยงามในตัวของมันเอง ดอกชนิดนี้ออกเป็นพุ่ม และมีอยู่3สีด้วยกัน นั้นคือสีชมพู สีขาว สีบานเย็น ลักษณะของดอกมีกลีบบางๆอบู่5-6กลีบ มีเกสรสรเหลืองๆอยู่ตรงกลางของดอก

image

ดอกจะออกเป็นพุ่ม
ดอกคอสมอสเป็นดอกที่มีสัญลักษณ์แห่งความสงบ มีถิ่นกำเนิดอยู่แถบอเมริกา

image

นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
ดอกจะออกเป็นพุ่มสูงประมาณ3-4ฟุต เป็นดอกที่พบได้ง่าย ออกดอกแถวรั้วบ้าน หรือตามสวน บางครั้งอาจจะเห็นขึ้นเองบ้างตามริมทาง ไหล่ถนน

image

การปลูก
การขนายพันธุ์ของดอกคอสมอสนั้นจะปลูกโดยเมล็ดใช้หว่านบนดินดำ รถน้ำ ใส่ปุ๋ยง่ายๆแค่นี้ต้นดอกคอสมอสก็จะโตขึ้นเอง สามารถแลูกได้ง่ายไม่ต้องดูแลมากนัก

image

image

แต่ต้นดอกคอสมอสมีข้อเสียของมันคือ มีอายุที่สั้น คือเมื่อดอกดอกออกดอกประมาณ3-4ครั้งต้นก็จะโทรมและตายไป

🌸🌸🌸เป็นยังงัยบางคะ ต้นดอกคอสมอส สวยงามไหมคะ🥰🥰🥰ขอบคุณทุกๆท่ทนที่เข้ามากดโหวตและติดตามกันนัค่ะ🙏🙏🙏

image

U5drDXUrZdDQuNNS7U1xGiBLgf3cGpV_1680x8400.jfif

Sort:  

ดอกไม้สวยมากค่ะ

Posted using Partiko Android

ขอบคุณค่ะ🥰🥰

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

สวยจังเลยค่ะ

ใช่ค่ะเป็นดอกที่สวยมากค่ะ สีดอกเป็นสีชมพูระเรื่อ สวยงามคะ

สวยจังเลยคะ

Posted using Partiko iOS

ขอบคุณที่ชอบและขอบคุณที่เข้ามาอ่านนะคะ

สวยงามสดชื่นมากๆค่ะ

Posted using Partiko Android

ใช่เลยค่ะยิ่งดูแล้วสดชื่นมากเลยค่ะ

สวยๆทั้งนั้นเลย

เป็นอีกดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีความสวยมากค่ะยิ่งออกเป็นพุ่มเยอะเยอะสวยมากเลยนะคะ

Wow! I’d like to have this field of flowers in my garden!

Posted using Partiko iOS

It’s good idea. I think is very beautiful

Hello @oummara! This is a friendly reminder that you have 3000 Partiko Points unclaimed in your Partiko account!

Partiko is a fast and beautiful mobile app for Steem, and it’s the most popular Steem mobile app out there! Download Partiko using the link below and login using SteemConnect to claim your 3000 Partiko points! You can easily convert them into Steem token!

https://partiko.app/referral/partiko

Dear oummara:

We are SteemBet, the next generation STEEM based gaming platform. We are honored to invite you to join our first fantastic dice game, which is just the beginning of SteemBet game series. Our dividend system has now launched. The prize pool has already accumulated 2,000 STEEM and more than 60 players have participated in staking mining token SBT. A huge reward of 40,000 STEEM is awaiting! Join us NOW with other 500 STEEM users to loot HUGE dividend reward!!

SteemBet Team

Official Website
https://steem-bet.com

Discord Server
https://discord.gg/95cBN3W

Telegram Group
https://t.me/steembet

Congratulations @oummara! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57076.76
ETH 4733.10
BNB 631.61
SBD 7.25