หนังสือเตือนใจของเรา 187 : ทำสิ่งที่รัก

in #thai3 years ago

หนังสือเตือนใจของเรา_steemit copy.jpg

ใครๆ ก็อยากทำสิ่งที่เรารัก แต่มีหลายสิ่งที่ทำให้เรา ต้องพักความฝัน และได้ทำในสิ่งที่รัก นั่นคือ การทำสิ่งที่เราถนัดเพื่อความอยู่รอด
เมื่อเราได้รับสิ่งที่ดีจากสิ่งที่ถนัด แต่ไม่ถึงกับรักมาก เราก็เลยเริ่มมีความไม่สบายใจ เพราะเราต้องอดทนทำในสิ่งที่เราไม่ได้รัก ยิ่งเราได้รับสิ่งที่ดีจากสิ่งที่เราถนัดมากเท่าไหร่ เรายิ่งยากที่จะออกไปทำในสิ่งที่เรารักได้ เราก็เลยแก้ปัญหานั้น ด้วยการบ่น ต่อว่าคนอื่น เครียด และใช้เงินที่หามาได้ไปกับการท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง เพื่อปลดปล่อยความไม่สบายใจออกไป
แต่สิ่งเหล่านั้น ก็ไม่ได้ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความเบื่อหน่ายได้ เราก็จะมีความสุข สลับกับความไม่สบายใจอยู่ดี
แล้วจะทำอย่างไร เราถึงจะสามารถมีความสุขกับชีวิตได้
ให้เราใช้เวลาว่าง ทำในสิ่งที่เรารัก และทิ้งบางสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำออกไป สิ่งที่เรารัก คือสิ่งที่เราต้องการอยู่ด้วยตลอดเวลา เพราะฉะนั้น อะไรที่เราไม่ได้อยากอยู่ด้วยตลอดเวลา นั่นคือ สิ่งที่เราไม่ได้รักอย่างแท้จริงครับ
เมื่อเราทำในสิ่งที่เราไม่ได้รักจริง เราก็จะไม่ได้โฟกัสและเรียนรู้ตลอดเวลา ซึ่งทำให้เราประสบความล้มเหลวในการทำสิ่งเหล่านั้นครับ
เลือกทำในสิ่งที่รัก เพราะไม่ว่าเราจะดูเหมือนว่าล้มเหลว หรือทำได้ไม่ดี แต่ความสุขที่เราได้ทำ จะทำให้เราพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ อย่างมีความสุข แล้วเราก็เต็มใจที่จะทำมันด้วยครับ

2017-11-25 14.14.40_2.JPG


Thanks for reading.
Author: Tawa Siriwach
https://www.tawasiriwach.com
More : www.facebook.com/tawasiriwachlife
www.facebook.com/TawaDesign


บทความย้อนหลังเกี่ยวกับ Steemit ครับ

Sort:  

Take care! Many people are under stress including me!
Keep positive thinking!!

Stay cheerful.
All the best!

Posted using Partiko iOS

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56539.90
ETH 4546.66
BNB 622.26
SBD 7.21