หนังสือเตือนใจของเรา 188 : ความรักคือความสดใส

in #thai3 years ago

หนังสือเตือนใจของเรา_steemit copy.jpg

เรามักคิดว่า การทำดี จะทำให้คนที่เราต้องการ หันมาสนใจเรา ซึ่งที่จริงแล้ว เป็นสิ่งที่ถูก ที่เราควรทำสิ่งที่ดี แต่การทำสิ่งที่ดีนั้น เพื่อให้จิตใจของเรามีความสดชื่น สดใส มีความสุข

แต่เรามักจะทำสิ่งที่ดี เพื่อซื้อใจของคนที่เรารัก เมื่อคนที่เรารักไม่ต้องการเรา เราก็เลยเสียใจ ร้องไห้ แล้วเราก็กลับมาโทษตัวเอง ว่าเราทำดีแล้ว เรายังดีไม่พออีกหรอ พอเรารู้สึกว่าเราดีไม่พอ บางทีเรายิ่งหลงผิดเข้าไปใหญ่ ด้วยการทำสิ่งที่ไม่ดี สุดท้ายชีวิตเราเลยพบกับทางตัน

เราลองมาคิดดู ว่ามีคนอยู่สองแบบที่เราจะรัก เราจะเลือกแบบไหน ระหว่างคนที่ใช้ชีวิตที่มีอย่างมีความสุข สดใส มีชีวิตชีวา กับอีกคนที่ทำดีกับเรา มีของมาให้ ทำสิ่งดีๆให้ในแบบที่ตรงข้ามกับการทำสิ่งที่ดีให้ตัวเอง จนตัวเขาดูไม่มีความสุข ไม่สดใส ต้องคอยกังวลตลอดเวลาว่าเขาจะรักเราหรือเปล่า

ไม่มีใครที่สามารถทำให้เราเหน็ดเหนื่อย อ่อนล้ากับชีวิตได้เท่ากับตัวเอง

ใช้ชีวิตให้มีความสุข แล้วเราจะสามารถแบ่งปันความสดใสให้กับคนรอบข้าง รวมถึงคนที่เรารักได้อย่างเป็นธรรมชาติครับ

2017-11-25 14.14.40_2.JPG


Thanks for reading.
Author: Tawa Siriwach
https://www.tawasiriwach.com
More : www.facebook.com/tawasiriwachlife
www.facebook.com/TawaDesign


บทความย้อนหลังเกี่ยวกับ Steemit ครับ

Sort:  

Happy new year Kaminchan.
Sorry, I reply to you very late.

Coin Marketplace

STEEM 0.46
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 49061.69
ETH 4170.76
BNB 554.71
SBD 5.84