หนังสือเตือนใจของเรา 189 : หวงแหนสิ่งที่เรามีให้ดีที่สุด

in #thai3 years ago

หนังสือเตือนใจของเรา_steemit copy.jpg

เงินและเวลาเป็นสิ่งที่มีจำกัด หวงแหนสิ่งเหล่านี้ด้วยการทำสิ่งที่จะทำให้เราก้าวไปข้างหน้า หากเรายังใช้ชีวิต ใช้เงิน ใช้เวลาไปกับการทำอะไรที่ไม่ได้พัฒนาชีวิตเรามากเกินไป เราอาจจะต้องเสียเวลาและอิสรภาพมากขึ้น ด้วยการทำงานที่เราไม่ได้รัก เพื่อแลกกับเงินครับ

แต่พอเราคิดว่า ชีวิตต้องจริงจัง และทำให้ชีวิตพัฒนาขึ้น เราเลยทุ่มเทเวลาและเงินเพื่อทำให้ชีวิตพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นลงทุน หรือใช้จ่ายอะไรต่างๆ

การทุ่มเทมากเกินไป กลับกลายเป็นผลเสีย ถ้าเราไม่มีลิมิตครับ อย่างเช่น ถ้าเรามีเงินอยู่ แต่ทุ่มไปลงทุน 100% ของเงินที่เรามี หรือไปกู้ยืมเขามา เราอาจจะมีความเสี่ยงที่จะหมดตัวได้ครับ หรือเราทุ่มเททำงานมากเกินไป จนป่วย และก็ต้องนำเงินนั้นมาจ่ายค่ายา แบบนั้นก็ไม่คุ้มครับ

เวลาเดิน จะมีแค่ขาข้างนึงที่ก้าว ส่วนขาอีกข้างเอาไว้ประคองตัวให้มั่นคง ชีวิตก็เช่นเดียวกันครับ การจะทำอะไรสักอย่าง อย่าลืมมีกองทุนสำรองหรือมีเวลาเหลือ เอาไว้ให้ตัวเองด้วยครับ เผื่อสิ่งที่เราทำ เราได้ตัดสินใจผิดพลาดไป เรายังมีสิ่งที่เหลืออยู่ ไว้ทำให้ชีวิตเรามั่นคง และไม่ล้มครับ

2017-11-25 14.14.40_2.JPG


Thanks for reading.
Author: Tawa Siriwach
https://www.tawasiriwach.com
More : www.facebook.com/tawasiriwachlife
www.facebook.com/TawaDesign


บทความย้อนหลังเกี่ยวกับ Steemit ครับ

Sort:  

Happy New Year @tawasiriwach
1372482839-2-o.gif
ขอให้มีความสุข สมหวัง ตลอดทั้งปีนะคะ
I wish you all the best for year 2019

สุขสันต์ปีใหม่ครับพี่ตุ๊กตา มีความสุขมากๆนะครับ

ขอบคุณมากๆค่ะคุณ @tawasiriwach
เช่นกันค่ะ...ขอให้ ความสุข ความสมหวัง ทั้งหมด จงเป็นของคุณน้องนะคะ!

Time flies, we have not got much time left. So, let’s do what you have to do!

Cheers.

Posted using Partiko iOS

Thank you very much for commenting. Happy new year Kaminchan.

Cheers!

Posted using Partiko iOS

Coin Marketplace

STEEM 0.51
TRX 0.09
JST 0.069
BTC 50106.56
ETH 4389.01
BNB 604.67
SBD 6.15