หนังสือเตือนใจของเรา 192 : เราเหนื่อยเพื่ออะไร

in #thai3 years ago

หนังสือเตือนใจของเรา_steemit copy.jpg

เรามักถูกสอนว่า ให้เราเหนื่อยแล้วเราจะสบายในอนาคต เราก็เลยก้มหน้าก้มตาเหนื่อย จนไม่ได้มองว่าสิ่งที่เราและอดทน เราทำไปเพื่ออะไร เรากำลังทำให้สุขภาพเราแย่ลงหรือเปล่า ถ้าสุขภาพเราแย่ นี่หรือคือสิ่งที่ดีในอนาคตที่เราจะได้รับ

ความจริง ไม่ใช่ว่าเราไม่ควรจะไม่จริงจังกับการใช้ชีวิต แต่แค่ให้เราพักผ่อนบ้าง สุขภาพร่างกายและจิตใจของเราเป็นอันดับหนึ่งของสิ่งที่เราต้องการ เป็นสิ่งที่เราฝันที่อยากได้รับมาตลอดครับ

ใช้ร่างกายและจิตใจของเราแบบเอาใจใส่ เพราะสิ่งที่เราต้องการทำให้เรามีความสุข ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เรามีหน้ามีตา มีเงินทองเสมอไป พื้นฐานหลักของการที่เราใช้ชีวิตไปในทางที่ดีก็เพื่อความสุข

พยายามรักษาสุขภาพและความสุขในจิตใจของเราในทุกๆวัน เพราะนี่คือความสำเร็จที่แท้จริง ที่เราสร้างได้ในทุกวันครับ

2017-11-25 14.14.40_2.JPG


Thanks for reading.
Author: Tawa Siriwach
https://www.tawasiriwach.com
More : www.facebook.com/tawasiriwachlife
www.facebook.com/TawaDesign


บทความย้อนหลังเกี่ยวกับ Steemit ครับ

Sort:  

Good health is most important.

Posted using Partiko iOS

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.068
BTC 49823.44
ETH 4380.12
BNB 601.51
SBD 6.12