หนังสือเตือนใจของเรา 193 : อยู่กับตัวเอง

in #thai3 years ago

หนังสือเตือนใจของเรา_steemit copy.jpg

เวลาออกกำลังกาย ผมลองสังเกตดู นอกจากจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีแล้ว ยังช่วยทำให้จิตใจของเราแข็งแรง สดชื่น มีสมาธิไปด้วยครับ

วิธีการออกกำลังกายของผมที่ทำให้ใจแข็งแรง สดชื่น มีสมาธิ คือ ผมจะมีใจจดจ่อกับการออกกำลังกาย ไม่เล่นโทรศัพท์ ไม่คุย จะโฟกัสอยู่กับกล้ามเนื้อที่เราเล่น หรือการวิ่งของเรา

สิ่งที่ได้รับนอกจากจะเล่นได้ถูกต้องแล้ว ผมยังได้พบว่า การออกกำลังกายทำให้เรามีสมาธิอยู่กับตัวเองจริงๆ

การจดจ่ออยู่กับตัวเอง คือเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้เราพบความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อน เพราะใจเราจะนิ่ง และได้พักเหนื่อยจากการโลดแล่นของจิตใจที่ไม่อยู่นิ่งของเรา

พักจากการอัพเดทเรื่องราวของเพื่อน คนรอบข้าง คนอื่น แล้วมีเวลาอยู่กับตัวเองนะครับ แล้วเราจะพบความสดชื่นของจิตใจเราครับ

เวลาที่เรามีจิตใจที่มีความสุข จะทำให้เราแข็งแรงต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบ เราจะมีจิตใจที่หนักแน่น แต่สดชื่นและสงบครับ

ผลลัพธ์ที่ได้ เราจะมีการพูด คิด ทำ ที่ดี เราจะมองโลกในแง่ดี เมื่อมองโลกในแง่ดี เราจะพบกับเรื่องราวดีๆรอบตัวเรามากมายครับ

2017-11-25 14.14.40_2.JPG


Thanks for reading.
Author: Tawa Siriwach
https://www.tawasiriwach.com
More : www.facebook.com/tawasiriwachlife
www.facebook.com/TawaDesign


บทความย้อนหลังเกี่ยวกับ Steemit ครับ

Sort:  

This is a very good way to do meditation! You must be very fit!

Posted using Partiko iOS

Thank you very much Kaminchan.

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56719.03
ETH 4580.63
BNB 622.60
SBD 7.24