หนังสือเตือนใจของเรา 194 : อย่าหวั่นไหวกับการถูกตัดสิน

in #thai3 years ago (edited)

หนังสือเตือนใจของเรา_steemit copy.jpg

print copy.JPG

ภาพนี้ สีดำหรือสีขาว?
บางคนอาจจะมองว่าภาพนี้สีดำ บางคนก็อาจจะมองว่าเป็นสีขาว แต่บางคนก็อธิบายว่าเป็นภาพขาวดำ มีรูปวาดและก็รูปกีต้าร์

เรามักตัดสินในสิ่งที่เราเห็น ก็เลยมีบางคนที่เห็นเรามีคุณค่า บางคนก็เฉยๆกับเรา บางคนก็รู้จักเราแบบรู้ลึกถึงไส้ติ่ง แต่บางคนแค่รู้จักเราแบบผิวเผิน เรามีทั้งคนที่ชอบ แล้วก็ไม่ชอบ ขนาดเรานั่งอยู่เฉยๆ หายใจอยู่เงียบๆ ก็ยังถูกตัดสินว่าเราเป็นคนอย่างไร

เพราะฉะนั้นแล้ว การที่เราถูกตัดสินจากคนอื่น จึงเป็นเรื่องธรรมดามาก จากเดิมที่เราเคยเป็นที่รัก วันนึงเราอาจจะเป็นอากาศของเขาก็ได้

“อย่าหวั่นไหวกับการถูกตัดสิน”

เมื่อเราหลีกเลี่ยงจากการถูกตัดสินไม่ได้ เพราะฉะนั้นแล้ว ยอมรับในการถูกตัดสินด้านที่สบายใจ ให้เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ในชีวิต แล้วเราจะมีความสุข ส่วนสิ่งที่ใครบางคนตัดสินเราไม่ดี ให้เราเก็บเอาไว้เป็นแค่แรงบันดาลใจให้เราพัฒนาตัวเองในบางช่วงเวลาที่เราต้องการความกดดันดีกว่าครับ

ใช้ชีวิตให้มีความสุข เพราะคนที่ชื่นชมเรา เขากำลังรอเห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากเราอยู่ครับ

2017-11-25 14.14.40_2.JPG


Thanks for reading.
Author: Tawa Siriwach
https://www.tawasiriwach.com
More : www.facebook.com/tawasiriwachlife
www.facebook.com/TawaDesign


บทความย้อนหลังเกี่ยวกับ Steemit ครับ

Sort:  

Quite right! You have to be stable and let go of negativity!

Posted using Partiko iOS

Thank you very much. Kaminchan
I think so with the word " You have to be stable and let go of negativity!"

Mi komprenas nenion, sed mi tre ŝatas vian skribon! Bonan tagon al vi!

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.067
BTC 50475.33
ETH 4315.92
BNB 574.51
SBD 6.29