หนังสือเตือนใจของเรา 195 : เราประสบความสำเร็จมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน

in #thai3 years ago (edited)

หนังสือเตือนใจของเรา_steemit copy.jpg

"การประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องยาก เพราะ เราประสบความสำเร็จมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน"

เชื่อหรือไม่ เราประสบความสำเร็จในชีวิตมามากมายเกินกว่าที่เราจะนับจำนวนได้ เพียงแต่เราลืมช่วงเวลาที่เราเริ่มรู้ครั้งแรกไป หรือคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา ที่ไม่ได้น่าจดจำ

สิ่งที่เราประสบความสำเร็จ เช่น กินข้าวด้วยมือข้างที่ถนัดได้ ใช้ช้อนได้ ใช้ส้อมได้ เดินได้ นั่งได้ พูดได้ เขียนได้ อ่านได้ จำตัวอักษรภาษาไทยได้มากมาย เป็นต้น

ที่ผมบอกมา คือสิ่งธรรมดามาก จนเราไม่ได้มองว่าเป็นความสำเร็จ ซึ่งที่จริงแล้ว สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก ที่ทำให้เรามีชีวิตรอดได้

พอถึงตรงนี้แล้ว เราจะพบว่า ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือยากอีกต่อไป ความสำเร็จคือเรื่องธรรมดาครับ

ประสบความสำเร็จในเรื่องธรรมดาที่เราได้ใช้ ดีกว่าประสบความสำเร็จในเรื่องที่คนอื่นสนใจ แต่ไม่จำเป็นสำหรับเราครับ

2017-11-25 14.14.40_2.JPG


Thanks for reading.
Author: Tawa Siriwach
https://www.tawasiriwach.com
More : www.facebook.com/tawasiriwachlife
www.facebook.com/TawaDesign


บทความย้อนหลังเกี่ยวกับ Steemit ครับ

Coin Marketplace

STEEM 0.46
TRX 0.08
JST 0.059
BTC 48838.47
ETH 4146.99
BNB 547.49
SBD 5.82