หนังสือเตือนใจของเรา 196 : เพราะโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่ด้านเดียว

in #thai3 years ago

หนังสือเตือนใจของเรา_steemit copy.jpg

"เพราะโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่ด้านเดียว
กลางวันกลางคืนต่างหมุนเปลี่ยนกันไป
เหมือนความสุขนั้น ไม่ได้หายไปที่ไหน
แค่เพียงรอให้เช้าวันใหม่
ความสดใสจะกลับมาเหมือนเดิม"

ประโยคนี้เป็นเนื้อเพลงที่ผมแต่งขึ้นครับ วันที่ผมแต่งเพลง เป็นวันที่ผมเดินทางเพื่อที่จะไปทำงาน แล้วก็นึกถึงเรื่องของกลางวันกับกลางคืน ที่เวลาจะหมุนไปเรื่อยๆ แล้วผมก็ลองนำมาเปรียบเทียบกับปัญหา รู้สึกว่าใช่เลย สองอย่างนี้มีสิ่งที่เหมือนกัน

ปัญหาก็เหมือนช่วงเวลากลางคืน เราอาจจะพบกับความมืด และอาจจะต้องพบกับความยากลำบากในการใช้ชีวิต แต่จริงๆแล้ว ความสุขไม่ได้หายไป เหมือนกับดวงอาทิตย์ ที่เราจะไม่เห็นในตอนกลางคืน แต่เราก็รู้ว่าดวงอาทิตย์ยังมีอยู่ ความสุขก็เหมือนกันครับ เราอาจจะไม่เห็น แต่จริงๆแล้ว ความสุขยังอยู่กับเราเสมอ

อดทนรอให้ช่วงเวลาของปัญหา ที่เปรียบเหมือนตอนกลางคืนได้หายไป แล้วความสดใสที่ไม่ได้หายไปไหน จะกลับมาให้เราได้เห็นอีกครั้งนึงครับ

2017-11-25 14.14.40_2.JPG


Thanks for reading.
Author: Tawa Siriwach
https://www.tawasiriwach.com
More : www.facebook.com/tawasiriwachlife
www.facebook.com/TawaDesign


บทความย้อนหลังเกี่ยวกับ Steemit ครับ

Sort:  

Life is a like a coin with two sides!

Posted using Partiko iOS

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56853.82
ETH 4562.88
BNB 627.36
SBD 7.23