หนังสือเตือนใจของเรา 198 : มีความสุขได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต

in #thai3 years ago

หนังสือเตือนใจของเรา_steemit copy.jpg

หลายครั้งที่เราออกตามหาว่าอะไรคือความสมหวังในความรักกันแน่ เพราะหลายๆ ครั้ง เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นอยู่หรือเปล่า

คนที่โสด มักคิดว่าถ้ามีแฟนคงจะดี คงมีใครสักคนที่เป็นเพื่อนคู่คิด มีความอบอุ่นใจ ได้พูดคุยในเรื่องที่เราไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้

ส่วนคนที่มีความรัก แต่ไม่มีความสุข ก็อยากที่จะเป็นคนโสด เพื่อจะได้มีอิสระ ไม่ต้องมาทะเลาะกัน ไม่ต้องเสียน้ำตา ไม่ต้องมีความเครียด จะได้มีเวลาเป็นส่วนตัว

สิ่งเหล่านี้เกิดจากเราไม่พอใจในสิ่งที่เราเป็น เราเลยอยากเป็นอะไรที่แตกต่างจากในวันนี้

แล้วจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถอยู่กับสิ่งที่เราเป็น ให้มีความสุขได้

ใช้ชีวิตวันนี้ที่เราเป็นให้มีความสุขเต็มที่ เห็นคุณค่า และหวงแหนช่วงเวลาที่มีค่าเอาไว้ เพราะวันนี้ที่เราเป็น ในอดีตเราได้เป็นคนเลือกที่จะทำให้เกิดด้วยความพึงพอใจของเรา เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้ การกลับไปโทษตัวเองหรือคนอื่นจึงไม่เกิดประโยชน์อะไร มีเพียงวันนี้เท่านั้น ที่เราสามารถที่จะทำให้ดีที่สุดได้ เพื่ออนาคต เราจะได้มีความสุขในแบบที่เราเลือก

ไม่ว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างไร ถ้าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราเป็น เราจะพบกับความสุขในทุกช่วงเวลาของชีวิตครับ เพราะการวิ่งตามหาความสุข ก็เหมือนกับวิ่งไล่จับอากาศ ซึ่งจริงๆแล้วความสุขและอากาศไม่ได้อยู่ที่ไหนไกล แต่เป็นของเรา ที่เราลืมมองกลับมาที่ตัวเองครับ

2017-11-25 14.14.40_2.JPG


Thanks for reading.
Author: Tawa Siriwach
https://www.tawasiriwach.com
More : www.facebook.com/tawasiriwachlife
www.facebook.com/TawaDesign


บทความย้อนหลังเกี่ยวกับ Steemit ครับ

Sort:  

Hello @tawasiriwach! This is a friendly reminder that you have 3000 Partiko Points unclaimed in your Partiko account!

Partiko is a fast and beautiful mobile app for Steem, and it’s the most popular Steem mobile app out there! Download Partiko using the link below and login using SteemConnect to claim your 3000 Partiko points! You can easily convert them into Steem token!

https://partiko.app/referral/partiko

Have a wonderful day!

Posted using Partiko iOS

Coin Marketplace

STEEM 0.69
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 54433.62
ETH 4124.52
BNB 591.37
SBD 7.03