หนังสือเตือนใจของเรา 199 : ความเรียบง่ายในแบบที่เราเป็น

in #thai3 years ago

หนังสือเตือนใจของเรา_steemit copy.jpg

เราทุกคนต้องการความสุข เราเลยออกตามหาความสุขที่เราคิดฝันเอาไว้ ว่าถ้าเราได้รับคงดี

การออกตามหาในช่วงแรกๆ เรารู้สึกสนุก เพลิดเพลิน แต่ความเพลิดเพลินนั้น ก็ได้เริ่มไม่สนุก เมื่อเราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการ

เราเริ่มจะทุกข์ เริ่มเศร้า แล้วก็เสียน้ำตาในบางครั้ง ทั้งหมดเป็นเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนกำลังเดินทางไปพบกับทางตัน

เราเลยคิดจะสร้างความโดดเด่น ด้วยการทำในสิ่งต่างๆ ที่คนอื่นยอมรับ ซึ่งเป็นความเหน็ดเหนื่อย แต่เราก็คิดว่า ความเหนื่อยจะทำให้เรามีความสุขในอนาคต เราเลยแสดงออกให้คนอื่นเห็น ในแบบที่คนอื่นยอมรับ

เมื่อคนอื่นยอมรับ เราก็รู้สึกภูมิใจ แต่พอเวลาผ่านไป คนเฉยๆ ในสิ่งที่เราเป็นในวันนี้แล้ว เราก็เลยตัดสินใจ วิ่งตามสิ่งที่คนอื่นเป็นต่อไป

ทุกครั้งที่เราปรับตัวให้คนอื่นยอมรับ เราจะมีความสุข ภูมิใจ ที่คนอื่นชื่นชมเรา แต่เราเริ่มที่จะไม่ผ่อนคลายในการที่จะเป็นตัวเอง ในใจรู้สึกสับสน และบางครั้งเราก็มีคำถามว่า เมื่อไหร่จะถึงจุดสิ้นสุดของความสุขสักที

ความสุข เป็นเรื่องที่สวนทางกับการวิ่งตาม เพราะเมื่อเราพยายามวิ่งตาม เรากำลังเริ่มที่จะห่างจากความสุขที่แท้จริงเรื่อยๆ

เราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสุข แต่เรามักนำปัญหามาบางความสุข จนปิดบังความสุขจนมิดเลย

ความเรียบง่ายในแบบที่เราเป็น จะช่วยทำให้เราหยุดวิ่งตามหา แต่กลับมาค้นหาความสุขในตัวเรา ด้วยการค่อยๆแกะปัญหาออกไปเรื่อยๆ จนเมื่อปัญหาบางลงเรื่อยๆ เราจะเห็นความสุข ความสบายใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ

อย่าแบกปัญหาให้เราสับสนอีกเลยครับ เพราะนอกจะหนักแล้ว ยังทำให้เราไม่มีความสุขอีกด้วยครับ

2017-11-25 14.14.40_2.JPG


Thanks for reading.
Author: Tawa Siriwach
https://www.tawasiriwach.com
More : www.facebook.com/tawasiriwachlife
www.facebook.com/TawaDesign


บทความย้อนหลังเกี่ยวกับ Steemit ครับ

Sort:  

Very nice article!
Keep up the good work!!

Posted using Partiko iOS

Hi,

We are currently running an event on steem where we try to create 250 new minnows in a month. A minnow being someone that has 500+ SP.
You can read more about the initiative here

https://steemit.com/steem/@steemcommunity/announing-steems-biggest-push-yet-to-grow-a-middle-class-let-make-250-new-minnows-in-a-month

I noted from your accounts that if you powered up your liquid steem you would become a minnow. That’s such a milestone and would put you in one of the top 1 % of steem power holders.

Did you know that, at the current level, there is only enough steem for 300,000 people in the world to hold 1000 STEEM each.

I hope you will consider powering up. It will be good for you and good for STEEM. Let me know 😉 and if you are short after powering up, we can boost your post with votes to get you over the line

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56719.03
ETH 4580.63
BNB 622.60
SBD 7.24