หนังสือเตือนใจของเรา 200 : การถูกปฏิเสธ ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีความหมาย

in #thai3 years ago

หนังสือเตือนใจของเรา_steemit copy.jpg

การที่เราไม่ได้รับรักจากใครสักคนนึงที่เราหวัง ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่มีคุณค่า เรามักเข้าใจผิดมาโดยตลอด ว่าการที่เราได้รับการปฏิเสธ แสดงว่าชีวิตเราไม่มีความหมายสำหรับเขา

แต่ที่จริงแล้ว การถูกปฏิเสธ ไม่ใช่เป็นที่ตัวเราเสมอไป ลองนึกถึงการปฏิเสธที่ผ่านมาของเราดู เราจะพบว่า เขาไม่ได้ทำผิดอะไร แค่เราไม่ต้องการ แค่นั้น

เราสามารถมีคุณค่ากับทุกคนได้ในทุกวัน เพียงเราเห็นตัวเองมีคุณค่า และนำตัวของเราไปพบกับคนที่เห็นคุณค่าเรา คนที่เขามีความสุขที่จะคุยกับเราอย่างสบายใจ ไม่มีคำนิยามอะไร ความรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อน พี่ น้องที่จริงใจ

วันที่เราถูกปฏิเสธ เป็นเพียงวันที่เราไม่ต้องทนอึดอัดคบกันเป็นเวลาหลายสิบปี เป็นวันที่เราควรจะต้องขอบคุณ ที่ทำให้เราเดินทางเรื่อยๆ เพื่อพบกับความธรรมดาในชีวิตที่พิเศษ นั่นคือ ความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติ

2017-11-25 14.14.40_2.JPG


Thanks for reading.
Author: Tawa Siriwach
https://www.tawasiriwach.com
More : www.facebook.com/tawasiriwachlife
www.facebook.com/TawaDesign


บทความย้อนหลังเกี่ยวกับ Steemit ครับ

Sort:  

Welcome back! Can you breath up north? The air quality must be quite poor!

Posted using Partiko iOS

It's ok, I'm living in Nonthaburi. Are you living in the North? Take care Kaminchan.

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56539.90
ETH 4546.66
BNB 622.26
SBD 7.21