หนังสือเตือนใจของเรา 201 : อารมณ์ชั่ววูบ

in #thai3 years ago

หนังสือเตือนใจของเรา_steemit copy.jpg

เวลาผมดูข่าว ส่วนใหญ่จะชอบพูดว่า ผมไม่ได้ตั้งใจ เป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบ คำว่าอารมณ์ชั่ววูบ เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของการที่เรากำลังจะไม่ยอมรับความผิดแบบเต็มที่ ด้วยการใช้อารมณ์ชั่ววูบเป็นข้ออ้าง

ช่วงเสี้ยววินาที ที่เราเรียกว่าอารมณ์ชั่ววูบ กว่า 100% จะเป็นด้านไม่ดี สาเหตุเป็นเพราะเราเอาช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้ว มาพูดอยู่ในหัวของเราว่าเธอผิดๆๆ

ความจริงแล้ว เวลาแค่ผ่านไป 1 วินาที เหตุการณ์นั้นก็เป็นอดีตไปแล้ว อะไรที่ผ่านไปแล้ว ก็ปล่อยให้ผ่านไปดีกว่าครับ ไม่ต้องเอามาให้ต้องคิดมากดีกว่าครับ คิดมากจะมึนหัวโดยเปล่าประโยชน์ได้ครับ

อารมณ์ความรู้สึกของเรา จะมีสเต็ปการค่อยๆเริ่มโกรธ หรือค่อยๆผ่อนคลาย หากเราทบทวนตัวเองอยู่เสมอ ว่าตอนนี้เรากำลังเริ่มรู้สึกไม่สบายใจอยู่หรือเปล่า ถ้าเราไม่สบายใจ ขอให้เราหลีกเลี่ยงการอยู่กับเหตุการณ์นั้น และหาสิ่งที่สบายใจทำดีกว่าครับ เราจะสังเกตว่าเราจะเริ่มค่อยๆผ่อนคลาย จนสุดท้ายเราก็ลืมว่าใครที่ผิด ใครที่ถูกครับ

2017-11-25 14.14.40_2.JPG


Thanks for reading.
Author: Tawa Siriwach
https://www.tawasiriwach.com
More : www.facebook.com/tawasiriwachlife
www.facebook.com/TawaDesign


บทความย้อนหลังเกี่ยวกับ Steemit ครับ

Sort:  

อารมณ์ชั่ววูบเกิดจากการที่ ผัสสะไปกระทบทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราเก็บมาคิดปรุงแต่งต่อ..... เราจะไม่เสพภพเรื่องราวร้ายๆข่าวร้ายๆ
สพภพเรื่องราวร้ายๆข่าวร้ายๆ ไม่ให้ อารมณ์ที่ไม่ดีมาฝังอยู่ในจิต
เลี่ยงไม่ได้ก็ละให้ไว....น้องเเยเขียนดีมากๆเข้าใจำด้ง่าย👏💕

ขอบคุณครับพี่อ้อม พี่อ้อมเขียนมาได้ข้อคิดมากเลยครับ

Nice article! But letting go of anger is not always easy.

Posted using Partiko iOS

Thank you very much, Kaminchan.

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.068
BTC 49223.85
ETH 4315.23
BNB 593.01
SBD 6.07