หนังสือเตือนใจของเรา 203 : เส้นทางชีวิตกำหนดได้ ด้วยการเริ่มต้นมีความฝัน

in #thai9 months ago

เราอาจจะเคยเห็นคนที่ประสบความสำเร็จ คนมีความสุข คนที่ได้ทำในสิ่งที่ต้องการ สิ่งที่ดีต่างๆ เหมือนเป็นความฝัน ที่ใครๆก็ต้องการ

แต่จะมีสักกี่คน ที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆ แล้วทำไมเราถึงไม่สามารถเป็นในสิ่งที่เราชอบได้

เหตุผลเพราะว่า ไม่ว่าอะไรก็ตาม ทุกอย่างต้องเกิดการเข้าใจ ทำซ้ำ และมีความเต็มใจที่จะทำ

แต่ส่วนประกอบที่สำคัญจริงๆ ไม่ใช่แค่ทำ แต่อยู่ที่ว่า เราทำอะไร ที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกับสิ่งนั้นได้อย่างมีความสุข

ความฝัน จึงเป็นเหมือนองค์ประกอบแรกที่เราต้องมี เพื่อที่จะกำหนดเส้นทางต่อๆไป ว่าเราต้องทำอะไร ถึงจะได้ในสิ่งที่เราต้องการมา

ความฝันที่มีโอกาสสำเร็จ คือความฝันที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ ว่าถ้าเราทำสิ่งนี้แล้ว จะเป็นสิ่งที่ดี ยิ่งความฝันเราไปช่วยเหลือคนมากเท่าไหร่ เราจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากเท่านั้น

แต่ความฝันที่มีโอกาสประสบความสำเร็จที่ยากกว่า คือความฝันที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจ หรือยังไม่รู้จัก ซึ่งเราต้องใช้เวลาในการทำที่มากกว่าคนอื่น

ลองค้นหาความต้องการของเรา แล้วลองทำดู ว่าสิ่งที่เราชอบ ไปแก้ปัญหาหรือทำให้คนอื่นมีความสุขได้หรือไม่ ถ้าความฝันของเรามีประโยชน์กับคนอื่น เราและคนอื่นๆ จะช่วยทำให้เส้นทางความฝันของเรา เป็นจริงครับ

Thanks for reading.
Author: Tawa Siriwach
https://www.tawasiriwach.com
More : www.facebook.com/tawasiriwachlife

Sort:  

Don’t use the tag. Thailand. As it will not be recognised by the library of tags!

Use. ‘thai’ tag for visibility and support from Thai community.

But. You should sign in your new account on Hive.io. See your wallet there; you’ll have extra cryptos which you did not see before. (Same account name there too!)

Good luck.

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.068
BTC 49386.22
ETH 4318.69
BNB 592.87
SBD 6.05