หนังสือเตือนใจของเรา 204 : ความรักที่ดี เริ่มต้นจากเห็นคุณค่าในตัวเอง

in #thai8 months ago (edited)

ช่วงเวลาที่เรามีความสุขที่เราชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเล่น การพูด การใช้ชีวิต เรามักจะทำได้ดีมากๆ และรู้สึกสนุกกับการทำได้ดี โดยเราไม่รู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยครับ

แต่ถ้าลองนึกย้อนกลับไปในวันเริ่มต้น เราจะเห็นถึงความยากที่จะทำได้ แต่ด้วยการที่เราพึงพอใจที่ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อสิ่งที่เราชอบ เราเลยพัฒนาตัวเองให้สามารถทำสิ่งที่ชอบได้ดี

ความรัก ไม่ต่างอะไรกับเรื่องที่เราชอบครับ สิ่งที่เราชอบ เราจะทุ่มเท เปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อที่เราจะสามารถมีความสุขกับสิ่งที่เราชอบได้อย่างเต็มที่

ความรักก็เหมือนกัน ถ้าอยากมีรักที่ดี เราต้องเริ่มรักตัวเองและให้คุณค่ากับตัวเองให้มากที่สุดก่อนครับ

และเมื่อไหร่ที่เราได้พบกับคนที่ใช่ เราจะสามารถให้คุณค่าที่เรามีได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยที่เราแทบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อวิ่งตามครับ

Thanks for reading.
Author: Tawa Siriwach
https://www.tawasiriwach.com
More : www.facebook.com/tawasiriwachlife

Sort:  

Take daily photo And post it! People are playing the Daily or each day diary photo posting!

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.068
BTC 49823.44
ETH 4380.12
BNB 601.51
SBD 6.12