หนังสือเตือนใจของเรา 205 : สิ่งดีๆ มักเข้ามาตอนที่เรามีความสุข

in #thai7 months ago

ร่างกายมีความสุข ใจก็มีความสุข

คำประมาณนี้มักจะได้เห็นตามที่เค้ารณรงค์เรื่องสุขภาพกัน แต่การดูแลร่างกาย ไม่ใช่แค่จะทำให้เราสุขภาพดีอย่างเดียว แต่ส่งผลทำให้สุขภาพใจของเราดีด้วย เพราะเมื่อเราไม่ป่วย ไม่เมื่อย ไม่ล้า เราก็จะสบายใจ

นอกจากนี้ การดูแลร่างกายของเราให้ดี ทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น จนวันที่เราดูดี ดูสะอาด จะทำให้เรามีสเน่ห์ คนรอบข้างจะมองเราในแง่ดีครับ

ที่สำคัญที่สุด เราจะรักตัวเองมากขึ้น เมื่อเราดูแลตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ยิ่งเราเห็นการพัฒนาของร่างกายที่ดูดีขึ้น เราก็จะรักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ จนมองข้ามเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจไปเลยครับ

ไม่มีหนังสือ บทความ หรือคำพูดให้พลังอะไร ที่จะช่วยทำให้เรามีความสุข ได้เท่ากับการใส่ใจดูแลร่างกาย ความรู้ รับผิดชอบในหน้าที่ที่ทำให้เต็มที่ พักผ่อนให้เพียงพอ เป็นคนอัธยาศัยดี ไม่นำปัญหาของตัวเองและของคนอื่นมาคิด

เพียงเท่านี้ ความสุขก็จะปรากฎขึ้นมาเองแบบที่ไม่ต้องไปร้องขอจากใครครับ

Thanks for reading.
Author: Tawa Siriwach
https://www.tawasiriwach.com
More : www.facebook.com/tawasiriwachlife

Sort:  

พี่เยมาเขียนด้วยกันใน steemsea นะคะ / อันดับแรกแนะนำตัวเองใน steemsea เพื่อลงทะเบียนสมาชิกค่ะ 😃
Screenshot_2021-05-18-13-18-34-489_fast.private.secure.browser.jpg

สวัสดีครับ

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.066
BTC 50343.49
ETH 4295.13
BNB 573.46
SBD 6.30