The Diary Game 23/06/2020

Hôm nay khác với mọi ngày, một ngày nắng nóng 40 độ C. Tôi đã phải di chuyển rất nhiều lần để lấy hồ sơ của mình đi xác minh để chuẩn bị xin việc vào một công ty.

Việc xác minh này thật tốn thời gian, tôi hi vọng rằng đất nước của tôi sẽ sớm số hoá thông tin, sẽ không cần nhiều giấy như vậy nữa.

Sau khi xin bảng điểm tốt nghiệp đại học, tôi đã đi vào một quán chà tranh và order cho mình 1 cốc trà chanh

image.png

Đây là một nhà hàng nhỏ ở trong trường đại học của tôi, ở trong đây có điều hoà và quạt rất mát, tôi đã ở đây gần 1 giờ...

Sau đó tôi phải đi rút tiền ở ATM để chuẩn bị trở về quê

image.png

Thật không may, có quá nhiều người chờ đợi để rút tiền, tôi mất 5 phút để đến lượt của mình.

Sau đó, trở về phòng trọ dọn dẹp và chuẩn bị đồ trở về quê.

Hiện tại, tôi đang ở nhà của mình và viết blog. bây giờ là 22h00 PM, tôi chuẩn bị đi ngủ.

Chúc các bạn ngủ ngon

@steemitblog @steemcurator01

Sort:  

Thank you for taking part in The Diary Game on Steem.

Keep following @steemitblog for the latest updates.

The Steemit Team

Coin Marketplace

STEEM 0.59
TRX 0.09
JST 0.091
BTC 49564.07
ETH 2227.60
BNB 491.21
SBD 4.98