The Diary Game 9/7/2020

in #thediarygame9 months ago

Sau 3 ngày đi làm khá bận rộn, hôm nay tôi mới có thời gian để tiếp tục viết Diary này, có lẽ tôi đã rời khỏi bảng xếp hạng của @steemitblog

image.png

Nhật ký hàng ngày của tôi từ giờ sẽ luôn dậy sớm :D

Hôm nay tôi dậy vào khoảng 7h00 AM, sau đó chuẩn bị vệ sinh cá nhân và tới công ty bằng chiếc xe máy của tôi. Tôi đã có bữa sáng ở công ty với một chút mì, bữa sáng hôm nay không được ngon cho lắm.

Tôi là người mới nên chưa được làm việc nhiều, tôi cần phải tìm hiểu thêm về các máy móc trong bộ phận của tôi, tôi đang trong quá trình tìm hiểu của mình, đây là cuốn sổ mà tôi đã ghi chép lại những gì mà tôi học được từ các đồng nghiệp cũ.

image.png

11:30 tôi đi ăn trưa ở căng tin của công ty, bữa trưa có thêm 1 miếng dưa hấu, bữa cơm này trị giá chưa tới 1$, chỉ khoảng 17000 vnd :D

Tôi đã tan làm lúc 17:30 PM, và trở về nhà khoảng 17:40PM.

Tôi vừa mới tắm xong và đang viết blog.

Đây chỉ là nhật ký đơn giản của tôi.

Sort:  

Thank you for taking part in The Diary Game on Steem.

Keep following @steemitblog for the latest updates.

The Steemit Team

Coin Marketplace

STEEM 1.28
TRX 0.16
JST 0.170
BTC 61682.57
ETH 2427.02
BNB 513.07
SBD 9.57