Sort:  

Ia kak ank pertama saya kembar, salam kenal ya dari kakak kembar di Aceh😘

Saya juga asli orang Aceh. 😊😊😊

Kk org Aceh juga? Kakak stay dmn?😃

Sekarang di Matangkuli 🤣🤣

Dekat nya kak..boleh dunk kapan ada waktu kita bersua😁

Boleh.. Boleh.. Anytime. 😊😊

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.049
BTC 42042.28
ETH 3145.36
BNB 477.96
SBD 4.72