You are viewing a single comment's thread from:

RE: Bitcoin si musí udržať 8600$ hodnotu.

Nie to sa ani nedozviem asi. Ja dakujem za podporu o 7 dní mám zase ten veľký upvote tak dúfam že ťa poteším. Došli ti ináč vtedy všetky upvoty.?