You are viewing a single comment's thread from:

RE: Kryptomeny zažívajú obrovskú adopciu.

in #threespeaklast year

Tak čo najrýchlejšie dokúpiť čo najviac BTC 😃 ak mu to víjde, tak budem mať pochybnosti či je to človek alebo niekto z budúcnosti😅