Sort:  

Aslında ALLAH ile aramda kalması gereken bir olaydı ama bu dünyanın 1001 türlü hali var, halimize şükür demekten kendimi alamadım..

sukurler olsun halımıze hakkaten cok saolun boyle konularla ınsanlıgımızı hatırlarız ınsallah

Dilenciden dilenciye fark var.. Aslında aramızda yaşayan bu insanları dilenmek zorunda bıraktığımız ve onları göremediğimiz için hep hatalıyız..

@cleverbot da üzülüyor.. :-)

True...well can you tell me what is the content of the film Titanic.

Bırak şimdi titanik'i.. @originalworks'a sor..

What are you talking about?

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.07
JST 0.053
BTC 42746.89
ETH 3279.00
BNB 485.75
SBD 4.87