Gerçek Bir Kol Kırılma Hikayesi 😊🧿

in #tr3 years ago (edited)

DBDCBE03-20D4-4F32-9F53-957608E410F5.jpeg

kaynak

Öğlen arasıydı ve işten çıkıp eve gidecektim. Kapının önüne çıktım, ayağım kaydı kolumun üstüne düştüm. Hemen toparlanıp ayağa kalktım, dirseğim çok acıyordu, kırıldığını anladım, etrafa baktım, boya yapan işçileri gördüm ve onlara kızdım. Çünkü onlar boya yaparken kapının oraya tiner dökülmüş ve ben o tinere basıp kaydım. Arkadaşlarım beni hemen hastaneye götürdüler. Kolumun dirsekten röntgenini çekmeye çalıştılar. Canım çok yanıyordu. Zar zor röntgen çekildi. Kolumun kırıldığını öğrendim. Omuzdan bileğime kadar alçıya alındı. Hareketlerim kısıtlandı. Kıyafetlerimi bile tek başıma giyemiyordum. Yemek yapamıyordum. Aç kaldım. Konya’ya annemin yanına gittim. Bir ay o baktı bana. Başkasına muhtaç hale gelmek çok zor . Allah kimseyi elden ayaktan etmesin. Ama annemin yanında olmak çok güzeldi. Tatil gibi geldi. Kolum da iyileşti. Maşallahı var. İlk kolumun kırıldığını öğrendiğimde sakat kalacağım diye ağlamıştım. Boya yapanlardan şikayetçi olmadım. Kimse bile bile böyle bir ihmal yapmaz. Hem onlar da üzüldü beni alçı ile görünce. Zaten denetimli serbestlik cezası olarak bu işi yapıyorlardı. Aradan tam bir sene geçti ve bomba gibiyim. Maşallah bana :)

A-Paragrafta kolumun kırılma hikayesini anlatılıyor gibi görünsem de;

B-“Abi yazıyı nerenden okuyon sen burada;”

En ufak bir uzuv kaybının hayatımızı olumsuz olarak nasıl etkilediğini anlatmaya çalıştım.

X- “Abi ikinizin dediğide doğru fakat asıl dikkat çekilmek istenen konu”

Dikkat çekilmek istenen konu, ihmalkarlık yaparak benim kolumun kırılmasına neden olan ve boyacı kardeşlerden şikayetçi olmamam.

W-Kolumun kırıldığını anlatsam da aslında kolumun kırıldığına çok üzülmedim çünkü bir ay boyunca annem beni evde prensesler gibi baktı, tatil gibi oldu . Kafamı dinledim.

Belki de dikkat çekmek istediğim nokta burasıdır:))

Bu yazı@gokhan83kurt arkadaşımızın yarışmasından dolayı tarafımca yazılmıştır. Kendisine buradan bu güzel yarışmayı düşünerek yazmama vesile olduğu için teşekkür ediyorum:)
Posted from my blog with SteemPress : http://baycan.steemblogtr.ovh/2018/12/29/gercek-bir-kol-kirilma-hikayesi-%f0%9f%98%8a%f0%9f%a7%bf/

Sort:  

geçmiş olsun hocam. baya bilinçli bir müdahale olmuş ben çocukken böyle bir şey olmuştu alçıya bile alınmadan kırıkçıya gitmiştik :D ağaçtan düşerken kazayla o kolumla tutunca yerine oturmuştu. elhamdulillah ki kalıcı şeyler olmamış :)

Allah korudu hocam ameliyatlık da olabilirdi. Hamdolsun
Yazımın sonlarını editledim yarışma formatına uygun olması için, tekrar okursanız sonlarını sevinirim hocam
Yorumunuz için ayrıca teşekkür ederim 😊

Sağolun hocam allah kimsenin başına vermesin
Yazımın son kısımlarını editledim. Tekrar okursanız sevinirim hocam 😊

geçmiş geçmiş. :)

Teşekkür ederim hocam
Yazımın son kısmını editledim hocam 😊

1 sene olmuş ama yine de geçmiş olsun.

Çok teşekkür ederim hocam 😊
Yazımın son kısmını editledim yarışma formatına uygun olması için ☺️

Benim hiç kolum kırılmadı; ama ayak bileğim çıktı yerinden. Hmmm, hatırladım ki ortaokulda bir kız duvardan düşmüştü ve kolu bildiğin sallanıyordu. O bir kol kırılmasıydı sanırım. Kol kırıldığında acımıyormuş doğru mu?

Benim kolum sallanacak şekilde kırılmadı ama röntgen çekilirken kolumu sabit yerleştiremedim çok canım yandı hareket etmeyince ağrı yok ama hareket edince çok canım yanıyordu. Ço şükür hafif atlattım ama annemin yanında geçirdiğim o bir ay tatil bana çok iyi gelmişti

çok geçmiş olsun canım:)

Sağol tatlım geldi geçti çok şükür 😀

Merhaba,

Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile Trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır.


Kürasyon kuyruğuna katılarak Steemit'te Türkçe yazılara siz de destek olabilirsiniz.

Sevgiler @trliste

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by baycan from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations @baycan ! You received a 21% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 25 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

Coin Marketplace

STEEM 0.47
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 49281.66
ETH 4155.71
BNB 555.12
SBD 6.04