You are viewing a single comment's thread from:

RE: Minik Eren'e Umut Ol - [Yardım Kampanyası]

in #tr4 years ago

İnşallah Eren in hayalini gerçekleştirmede bir nebze de olsa katkımız olur, Eren benim çocuğum veya sizin çocuğunuz da olabilirdi. Herkesin bu duyarlılıkla, Eren'in bu güzel hayalini gerçekleştirmede katkısının olacağına inanıyorum. Onu akülü arabanın üzerinde mutlu bir şekilde görmek tüm yürekleri sevindirecektir.

Eren'in bu güzel hayali için daha önce de belirttiğim gibi 100 TL bağışta bulunarak katkıda bulunmak istiyorum.

Böyle bir hayıra vesile olan bütün kardeşlerime duyarlı ve asil davranışları için teşekkür ediyorum.

Sort:  

En çok teşekkürü hak edenlerden biri sizsiniz Semra hanım. Her konuda yardımseverliğinizle, Eren'i bize hatırlatmanızla, her sorun yaşayana gösterdiğiniz ilginizle...
var olun. :)

Burada duyarlı insanımız çok hocam inşallah fazla fazla yardım olacak ve daha fazla çocuğun hayallerine ışık tutabileceğiz.

Bu arada annenneniz için çok üzüldüm Allah kimseye yaşatmasın, bazen aynı durumun benim çocuklarımın da başına gelebileceğini düşünüyorum da düşüncesi bile beni fazlasıyla üzüyor ki o yavrucakların aileleri nasıl dayansın...

Allah ailelerine de sabırlar versin.

Amin inşallah .

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36904.01
ETH 2496.38
USDT 1.00
SBD 4.04